01 February 2023

Kancelária UNICEF na podporu riešenia krízovej situácie v Slovenskej republike

Vojna na Ukrajine náhle zmenila životy 7,5 milióna detí. Približne 5,9 milióna ľudí, vrátane 1,2 milióna detí, je v súčasnosti vysídlených vnútri  Ukrajiny. Milióny ľudí  z krajiny utiekli: do iných európskych štátov utieklo 7,9 milióna utečencov, z ktorých 90 percent tvoria ženy a deti. Na Ukrajine a v 19 krajinách Európy tak potrebuje pomoc…, Programy na Slovensku, UNI396375 Ochrana detí, Kontext Deti sú často najväčšími obeťami vojen. Traumy, ktoré prežívajú počas aktívneho konfliktu aj vysídlenia, môžu mať dlhodobý vplyv na ich duševné zdravie a schopnosť adaptovať sa v novej krajine. Okrem toho sú deti na úteku zraniteľné voči násiliu, vykorisťovaniu a zneužívaniu, pričom mnohé z nich - najmä ženy a dievčatá - čelia riziku…, UNI396399 Vzdelávanie, Kontext Keďže hrozí, že vojna na Ukrajine prerastie aj do krízy vo vzdelávaní, je nevyhnutné zabezpečiť, aby pokračoval rozvoj a vzdelávanie detí a dospievajúcich utečencov. Príležitosti učiť sa, hrať sa a stretávať rovesníkov pomáhajú deťom a mládeži vyrovnať sa s nepriazňou osudu a traumou a to tak, že im umožňujú pochopiť svoje skúsenosti a…, UNI396462 Zdravie, Kontext Hoci Slovensko ukrajinským občanom registrovaným v rámci dočasnej ochrany poskytuje neodkladné a nevyhnutné zdravotné služby, mnohí Ukrajinci čelia pri získavaní podpory problémom. To, čo je "neodkladné a nevyhnutné", je často ponechané na posúdenie jednotlivých lekárov, čo vytvára situáciu, v ktorej sa kvalita zdravotnej starostlivosti…, UNI396456 Sociálna ochrana, Kontext Každá utečenecká kríza - vrátane tej, ktorú spôsobila vojna na Ukrajine - pripravuje rodiny o ubytovanie, prácu a možnosť uspokojovať svoje najnaliehavejšie potreby, pretože zrazu stratili stabilné zdroje príjmov. Zatiaľ čo niektoré rodiny sa môžu na určitý čas spoľahnúť na úspory, väčšina z nich čelí problémom pri zabezpečovaní svojho…, UNI396430 Sociálna zmena a zmena správania, Kontext Po eskalácii vojny na Ukrajine slovenská spoločnosť zareagovala mobilizáciou nebývalej vlny solidarity, keď mnohí  občania venovali svoj čas, úsilie a prostriedky na pomoc tým, ktorí utiekli pred vojnou. Podľa nedávnych prieskumov verejnej mienky sa však zdá, že dôsledky vojny vrátane inflácie a prudkého nárastu cien energií podľa oslabujú…, UNI396415 Plánovanie a monitorovanie, Humanitárna činnosť UNICEF-u v prospech detí sa v súvislosti s utečeneckou krízou na Ukrajine sa zameriava na intervencie, ktoré zachraňujú životy, zmierňujú utrpenie, zachovávajú ľudskú dôstojnosť a chránia práva postihnutého obyvateľstva. S cieľom riadiť a efektívne a účinne realizovať humanitárne aktivitytak, aby sa dosiahli očakávané dopady,…