Mesto Bratislava, Eurocities a UNICEF vyzývajú k pokračovaniu solidarity a podpory pre ukrajinských utečencov a utečenky v čase pretrvávajúcej vojny

05 June 2023
Refugee children from Ukraine attend activities organized at the Play and Learning Hub in Dubravka, Bratislava.
UNICEF/UNI396452/Banda

BRATISLAVA 1. júna 2023 - Mesto Bratislava, organizácia Eurocities a UNICEF dnes vyzvali na vytrvanie v solidarite a podpore pre ukrajinských utečencov a utečenky, keďže od začiatku vojny vo februári 2022 z krajiny utieklo už viac ako 8 miliónov ľudí, prevažne žien a detí.

Výzva zaznela počas medzinárodného stretnutia v Bratislave, ktoré zorganizovalo mesto Bratislava, Eurocities a UNICEF som zámerom vytvoriť priestor pre zástupcov európskych samospráv na výmenu poznatkov a diskusiu o tom, ako prejsť od krátkodobých krízových riešení k dlhodobým stratégiám začleňovania ukrajinských utečencov a utečeniek.

Účastníci a účastníčky podujatia sa osobitne zamerali na identifikáciu najlepších spôsobov podpory detí utečencov a zraniteľných detí v novej hosťujúcej krajine. Špeciálna pozornosť pri tejto ohrozenej skupiny sa nevyhnutne musí venovať na psychosociálnej podpore, starostlivosti o duševné zdravie, inkluzívnemu vzdelávaniu a prístupe k adekvátnej zdravotnej starostlivosti.

Deti a ich rodiny, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine, tak urobili za traumatizujúcich okolností. Mnohé z nich žili pod neutíchajúcou paľbou a bombardovaním, stratili rodinných príslušníkov, boli vyhnaní zo svojich domovov, opustili školy, úplne stratili kontakt s priateľmi a rodinami. Viac ako 100 000 Ukrajincov a Ukrajiniek požiadalo na Slovensku o štatút odídenca, pričom viac ako milión ich prešlo územím Slovenskej republiky od začiatku konfliktu. Veľké množstvo rodín prišlo na Slovensko v stave absolútnej núdze, potrebujú zdravotnú starostlivosť a ich prostriedky na život sú výrazne obmedzené. Deti a mládež v Ukrajiny tiež potrebujú pokračovať vo vzdelávaní či štúdiu, a hoci sa mnohí do vzdelávania zapojili aspoň čiastočne, či už zápisom do slovenskej školy alebo prostredníctvom online výuky, značná časť mladých odídencov a odídenkýň mala prístup k nemu pozastavený.

"Samosprávy majú jedinečnú možnosť riešiť potreby detí a rodín utečencov," povedal Philippe Cori, regionálny riaditeľ a.i. UNICEF pre Európu a strednú Áziu. "Znalosť miestnych komunít prirodzene spravila zo samospráv poskytovateľov životne dôležitých služieb v prvej línii a mestá dnes zohrávajú kľúčovú rolu v zabezpečovaní sociálnej súdržnosti pre každé dieťa.”

Na podporu utečencov v celej Európe UNICEF nadviazal partnerstvá s 39 samosprávami v Poľsku, na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a Moldavsku. Na Slovensku UNICEF a samosprávy podporujú približne polovicu ukrajinských utečencov a utečeniek v krajine. Poskytujú základné služby vrátane vzdelávania, starostlivosti o duševné zdravie a psychosociálnej podpory a sociálneho začlenenia.

„Deti sú vždy najväčšou obeťou vojny, akejkoľvek, a preto som šťastný, že sa nám s našimi kolegami, kolegyňami a organizáciou UNICEF podarilo vytvoriť takýto program, ktorý dnes môžeme zdieľať ako úspešný aj ďalšími európskymi mestami, a pomáhať tak aspoň trochu svojou časťou.“

„Na Ukrajine stále pokračuje vojna, stále tam zomierajú ľudia a Ukrajina aj naďalej potrebuje našu pomoc. Vďaka partnerstvu s UNICEF má Bratislava program podpory, ktorý je skutočne rôznorodý: od detských skupín v Centrách voľného času, cez jazykové kurzy pre deti a mládeže až po budovanie mestských kapacít v téme. Deti sú vždy najväčšou obeťou vojny, akejkoľvek, a preto som šťastný, že sa nám s našimi kolegami, kolegyňami a organizáciou UNICEF podarilo vytvoriť takýto program, ktorý dnes môžeme zdieľať ako úspešný aj ďalšími európskymi mestami, a pomáhať tak aspoň trochu svojou časťou.“ povedal Matúš Vallo, primátor mesta Bratislavy.

Komunity na Slovensku a v Európe preukázali silu kolektívnej pomoci a súcitu tým, že poskytli prístrešie, jedlo, vzdelávanie, pracovné príležitosti a celkovo podporili sociálne začlenenie z Ukrajiny od úplného začiatku. Keďže vojna pretrváva, ukrajinskí utečenci a utečenky, rovnako ako ich hostiteľské komunity, potrebujú našu neustálu podporu a solidaritu.

"Mestá dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebujú podporu - vrátane finančnej podpory - na transformáciu núdzovej reakcie na dlhodobé strategické prístupy bez toho, aby boli ohrozené

základné služby pre deti utečencov," povedal André Sobczak, generálny tajomník Eurocities. "Organizácia Eurocities je hrdá na to, že prostredníctvom svojho partnerstva s UNICEF môže podporovať samosprávy na tejto ceste, napríklad aj organizovaním podujatí, aké sme mali možnosť zažiť ostatné tri dni v Bratislave. Vďaka takýmto spoločným stretnutiam majú európske mestá možnosť spájať sa , zdieľať svoje skúsenosti v téme, vymieňať si osvedčené postupy, diskutovať o výzvach, ktoré zažívajú a v neposlednom rade inšpirovať sa navzájom.

Media contacts

Dagmar Schmucková
Spokeswoman
City of Bratislava
Marta Buces
Communications Specialist
Eurocities

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit https://www.unicef.org/eca/.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook