24 Listopad 2022

Sprawozdanie z postępu działań interwencyjnych Biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce

Sprawozdanie z Postępów Reagowania Kryzysowego obejmuje działania UNICEF-u w Polsce na rzecz dzieci i rodzin uciekających przed wojną w Ukrainie po utworzeniu w marcu Biura UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce. Wojna w Ukrainie doprowadziła do relokacji rodzin na skalę i z prędkością niespotykaną od czasów II wojny światowej. Polska przyjęła ogromną większość kobiet i dzieci poszukujących ochrony tymczasowej, z których dotychczas 1,4 miliona zarejestrowało się w ramach ochrony tymczasowej (uzyskując numer PESEL), ale bliższą prawdy jest szacowana liczba uchodźców na poziomie ponad 2 milionów osób. Biuro UNICEF ds. Reagowania Kryzysowego w Polsce zostało założone, aby pomóc we wzmocnieniu systemów krajowych, gminnych i lokalnych, które już zapewniały podstawowe usługi i ochronę dla dzieci i rodzin uchodźczych z Ukrainy. Wsparcie techniczne, w zakresie zasobów ludzkich i materialnych ze strony UNICEF uzupełnia i wzmacnia obecnie istniejące możliwości. Nasze dwutorowe podejście do współpracy z rządem stawia nas w roli partnera dla Rady Ministrów, w tym Ministerstw Zdrowia, Edukacji, Sprawiedliwości i Rodziny, a także 12 gmin, które goszczą około 75% uchodźców z Ukrainy. Współpracujemy również z liczną grupą organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego uzupełniając luki w państwowym systemie. Naszym celem jest dotarcie do dzieci i ich opiekunów (głównie matek), którzy uciekli przed wojną w Ukrainie, zagwarantowanie im dostępu do usług i wsparcia, aby dzieci miały zapewnioną edukację, zdrowie i ochronę oraz dostarczenie opiekunom niezbędnych i często ratujących życie informacji, aby pomóc rodzinom w dochodzeniu do siebie z traumy wojennej. Poczynając od bezpiecznych przestrzeni Blue Dot przy przejściach granicznych do ogromnych centrów recepcyjnych czynimy wszystko, aby zapewnić, ze dzieci mogą uczęszczać do szkoły i otrzymać opiekę zdrowotną, wspieramy wszystkie rodziny znajdujące schronienie w Polsce. We współpracy z Polskim Komitetem Krajowym UNICEF działamy na rzecz praw każdego dziecka w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem tych znajdujących się w największej potrzebie. W raporcie omówione zostały: Wsparcie noworodków Wsparcie wczesnego rozwoju dziecka Wspieranie dzieci w wieku szkolnym Wspieranie młodzieży  Zdrowie Zdrowie psychiczne Ochrona Zmiany społeczne i behawioralne