17 Lipiec 2023

Dla każdego dziecka, rodzina

Dorastanie w rodzinie jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju dziecka. Dzieci i młodzież przebywające w placówkach opiekuńczych często doświadczają problemów rozwojowych, psychologicznych i behawioralnych. Doświadczenie wojny i konieczność ucieczki z kraju może spotęgować te problemy. Jeśli rodzina biologiczna nie jest w stanie zaopiekować się…, Miejsce dla każdego, Na letnim obozie przebywa 28 rodzin zastępczych, zarówno polskich, jak i ukraińskich - łącznie 238 osób, w tym 45 psychologów, trenerów i wolontariuszy. Najmłodsze dzieci są jeszcze maluchami, najstarsze mają już ponad osiemnaście lat i często pomagają w opiece nad młodszym rodzeństwem.  Obóz trwa tydzień, a każdy dzień ma swój temat przewodni (np…, From the left: Anna Wernio (One Heart Association), Jarosław and Edyta Wojtasińscy (Founders of the One Heart Association), and Joanna Luberadzka-Gruca (President, Polish Women Can Foundation)., UNICEF/Sołtys UNICEF UNICEF, Olena during summer camp, UNICEF/Sołtys UNICEF UNICEF, Larysa during summer camp, UNICEF/Sołtys UNICEF UNICEF UNICEF, Nowo odkryta społeczność , Dzieci, które przyjeżdżają na obóz, często doświadczają szeregu problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Tęsknią też za bliskimi, których zostawiły w Ukrainie. Nawet doświadczeni psychologowie i trenerzy mówią, że niektórym dzieciom jest bardzo ciężko pomóc. Larysa, matka zastępcza 10 dzieci, często odczuwa niepokój. Po przyjeździe do Polski…
13 Październik 2022

Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce

Wojna w Ukrainie spowodowała wysiedlenie się rodzin na skalę i szybkość niespotykaną od II Wojny Światowej. Prawie 9 milionów uchodźców przekroczyło granicę z Ukrainy do Polski od 24 lutego 2022. Spośród prawie 4 milionów uchodźców, którzy przebywają na terenie całej Europy, ponad 1,6 miliona mieszka w Polsce, podczas gdy rzeczywista liczba…, Współpraca partnerska z Polską i jej społeczeństwem, Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej oraz kraj wysokorozwinięty, prezentuje szczególnie wyjątkowy kontekst do współpracy. Już od pierwszych dni wojny, UNICEF nie starał się budować swojej własnej strategii pomocy humanitarnej, zamiast tego, od początku współpracujemy z władzami centralnymi i jednostkami samorządowymi w całej Polsce,…, Nasze programy w Polsce, UN0715479 Edukacja, Opis sytuacji Możliwość nauki i przebywania w bezpiecznej przestrzeni razem z rówieśnikami i nauczycielami nie tylko zapewnia edukację, ale także daje kluczowe poczucia stabilności, normalności i nadziei dzieciom i młodzieży dotkniętych wojną. Naszym priorytetem jest dotarcie do każdego dziecka, które przybyło do Polski w ucieczce przed konfliktem…, UN0694852 Ochrona Dziecka, Opis sytuacji  Dzieci, które zostały zmuszone do ucieczki do Polski, pilnie potrzebują ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami w trakcie podróży i po zamieszkaniu w nowym kraju. Jednym z głównych celów UNICEF-u jest zapewnienie dzieciom, które uciekły przed wojną w Ukrainie, ochrony przed wszelkimi formami przemocy, wyzysku, wykorzystywania i…, City of Sopot Zdrowie, Opis sytuacji Ważne jest, aby ci, którzy uciekli przed tą brutalną wojną, mieli dostęp do opieki zdrowotnej. Około 90% z ponad 1,5 mln ukraińskich uchodźców zarejestrowanych przez polski rząd to kobiety i dzieci. Jest to kryzys związany z relokacją matek i dzieci, który w znaczny sposób dodatkowo obciążył polski publiczny system opieki zdrowotnej…, UNI448215 Wsparcie zdrowia psychicznego, Opis sytuacji  Dzieci uciekające z Ukrainy cierpią z powodu niewidocznych ran wojennych i potrzebują wczesnych i konsekwentnych działań interwencyjnych, które pozwolą zapobiec poważnym problemom ze zdrowiem psychicznym w przyszłości oraz pozwolą rozpocząć nowe życie w Polsce. Psychologiczne żniwo konfliktów jest ogromne - wskaźniki powszechnych…, UNI401462 Angażowanie, wspieranie i wzmacnianie pozycji młodzieży, Opis sytuacji  Młodzież stanowi znaczną część osób, które uciekły przed wojną w Ukrainie do Polski. Znajdują się w krytycznej sytuacji. Okres dojrzewania jest i tak czasem pełnym wyzwań, a poważne zakłócenia w życiu i silny stres w tym okresie mogą mieć wieloraki wpływ również na dorosłe życie tych młodych ludzi.  Młodzież znajdująca się w trudnej…, UN0855283 Zmiany społeczne i behawioralne, Opis sytuacji  Może być trudno podjąć decyzję o zapisie do szkoły, gdy nie wiesz, jak długo twoja rodzina będzie w danym kraju lub zarezerwować szczepienia, gdy twoje karty szczepień zostały w kraju, z którego zmuszony byłeś uciec. Trudno jest znać swoje uprawnienia i prawa jako uchodźcy, jeśli nie zostały ci one wyjaśnione w zrozumiały sposób.…, UN0766170 Działalność humanitarna, Opis sytuacji  Wojna w Ukrainie pozostawiła rodziny w szoku, rozpaczliwie pragnące bezpieczeństwa i pozbawione podstawowej pomocy. UNICEF jest na miejscu, zapewniając wsparcie i zaopatrzenie dla rodzin będących w potrzebie podczas kryzysowej sytuacji humanitarnej, wynikającej z wojny w Ukrainie. Pozwala to docenić wagę zdecydowanych i terminowych…, Media, UN0649084, Kontakt dla mediów, Monika Kacprzak | mkacprzak@unicef.org  | Specjalistka ds. Komunikacji | Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce Materiały multimedialne z Polski Polski Komitet Narodowy UNICEF Strona Internetowa  | Facebook | Twitter, Dr. Rashed Mustafa Sarwar, Krajowy Koordynator, Rashed Dr Rashed Mustafa Sarwar ma ponad 25 lat różnorodnego doświadczenia w pracy z UNICEF i innymi agencjami ONZ w krajach rozwijających się i w okresie transformacji politycznej, a także w krajach o średnim i wysokim dochodzie oraz w ekstremalnych sytuacjach humanitarnych i pokonfliktowych. Przed podjęciem swojej obecnej funkcji w Polsce, dr…