Nadzieja w czasie kryzysu

Rok pomocy UNICEF dla dzieci i rodzin w Polsce, które uciekły przed wojną w Ukrainie

First Lady during the Hope amid Crisis progress report event
UNICEF-Jurkiewicz

Highlights

Niniejszy raport przedstawia zarys pracy Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce rok po jego utworzeniu. Biuro powstało kilka dni po eskalacji wojny na Ukrainie w lutym 2022 r., aby odpowiedzieć na powstały kryzys uchodźczy. Naszym priorytetem jest zapewnienie rodzinom uchodźców bezpieczeństwa i opieki, a dzieciom możliwość kontynuowania nauki.

Raport obejmuje również sytuację dzieci i rodzin przybywających do Polski z Ukrainy oraz wpływ, jaki w ciągu 365 dni wywarły przemoc, trauma, zniszczenia i wysiedlenia na rodziny i dzieci uchodźców.

Ponadto raport analizuje, w jaki sposób kontekst w Polsce, kraju wysokorozwiniętym i państwie członkowskim UE, ukształtował odpowiedź UNICEF na kryzys. Skupiono się na wzmacnianiu systemów, wiedzy technicznej i partnerstwach z władzami lokalnymi, centralnymi, rządowymi, jak również pozarządowymi.

W raporcie:

Wprowadzenie od Koordynatora Krajowego

Nakreślenie sytuacji i odpowiedzi UNICEF

Wsparcie w sytuacjach kryzysowych na świecie

Nieprzerwana nauka i rozwój dzieci

Ochrona dzieci

Wspieranie zdrowia psychicznego

Dbanie o zdrowie dzieci

Angażowanie i wspieranie młodych osób

Zmiana społeczna i behawioralna 

Finansowania

Podziękowania

Nadzieja w czasie kryzysu
Author(s)
Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce
Publication date
Languages
English, Polish

Files available for download