Wrocław upamiętnił pomysłodawcę UNICEF

13 Maj 2024
Wroclaw
Reklajtis
Blocks
Opening of the square
Wroclaw

Skwer na wrocławskim osiedlu Muchobór Mały otrzymał imię Ludwika Witolda Rajchmana, pomysłodawcy i pierwszego przewodniczącego Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF). Na terenie skweru stanął także kolejny wrocławski krasnal – tym razem trzymający w ręku Konwencję o prawach dziecka. W środę 8 maja odbyła się uroczystość, honorująca postać wybitnego polskiego działacza społecznego oraz współpracę stolicy Dolnego Śląska z UNICEF.

- Ta symbolika jest nieprzypadkowa. Wrocław w pełni podziela wartości, na straży których stoi UNICEF: solidarność i pomoc najsłabszym, w tym wypadku dzieciom. Jesteśmy dumni, że jako pierwsze miasto w kraju nazywamy przestrzeń publiczną imieniem znakomitego Polaka, który był „ojcem” tej organizacji – mówi prezydent miasta Wrocławia, Jacek Sutryk.   

UNICEF jest obecny w Polsce od wczesnych lat po II wojnie światowej, gdy przez długi czas wspierał polskie dzieci w trudnej powojennej rzeczywistości. Utworzony w 1962 roku Polski Komitet Narodowy UNICEF promuje prawa dzieci i monitoruje implementację Konwencji w Polsce. W roku 2002, kiedy Polska została uznana za kraj wysokorozwinięty, rola Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF została rozszerzona i od tego czasu Komitet nieprzerwanie pozyskuje fundusze i zachęca polskich darczyńców do wspierania potrzebujących dzieci na całym świecie. W odpowiedzi na największy kryzys uchodźczy od czasów II wojny światowej, UNICEF otworzył Biuro ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce w marcu 2022 roku. Wrocław był wiodącą gminą w pomocy uchodźcom z Ukrainy. Od lutego 2022 roku do miasta przybyło około 80 000 osób, w tym ponad 43 000 dzieci. UNICEF i miasto współpracowały nad planem działań, w wyniku którego UNICEF przekazał ponad 42 miliony PLN na zapewnienie dzieciom i ich opiekunom dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej, w tym usług zdrowia psychicznego. 

Blocks
Wroclaw
Reklajtis

- Jestem zaszczycona inicjatywą miasta Wrocławia, która upamiętnia naszą wspólną pracę, przez już prawie 2 lata, na rzecz dzieci z doświadczeniem uchodźczym. Pracowaliśmy razem bez wytchnienia, aby każde dziecko było w pełni włączone w życie miasta, a ich niewidzialne rany wojenne mogły zacząć goić się poza domem, w Polsce. Jestem bardzo poruszona wystawą, która jest teraz prezentowana na Rynku i otwarciem Skweru im. Ludwika Rajchmana. Niestety, dzisiejszy świat pozostaje daleki od bycia miejscem przyjaznym dla dzieci. 78 lat po swoim powstaniu, UNICEF nadal działa i reaguje na liczne kryzysy na całym świecie, gdzie życie i dobro dzieci są zagrożone - mówi Nona Zicherman, Koordynatorka Krajowa Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce

Ludwik Witold Rajchman (1881-1965), polski bakteriolog i działacz społeczny żydowskiego pochodzenia jest jedną z tych postaci burzliwego XX wieku, których znajomość w naszym kraju jest nieadekwatnie mała w porównaniu do roli, jaką faktycznie odegrał. Żadne miasto w Polsce nie ma ulicy nazwanej jego imieniem. Do tej pory próżno byłoby szukać choćby takich punktów topograficznych, jak skwer poświęcony Rajchmanowi. 

Ludwik Rajchman był pomysłodawcą i współzałożycielem UNICEF-u - organizacji powołanej po II wojnie światowej przez Organizację Narodów Zjednoczonych, by pomagać dzieciom na całym świecie. W latach 1946-1950 był pierwszym przewodniczącym UNICEF-u. „Polak na międzynarodowym posterunku”, jak sam o sobie pisał, kierował uwagę polityków na takie kwestie jak niedożywienie dzieci czy potrzebę masowych badań lekarskich. To dzięki jego inicjatywie w okresie po II wojnie światowej rozdysponowano ponad 17 milionów szczepionek przeciwko gruźlicy. Jean Monnet, francuski polityk i ekonomista, jeden z ojców-założycieli Wspólnoty Europejskiej, swoistego „prototypu” dzisiejszej Unii Europejskiej, pisał o nim, że „niewielu ludzi posiadało poczucie tak uniwersalnego wymiaru zagadnień, jak Rajchman”. Nowy patron skweru na wrocławskim Muchoborze potrafił na arenie międzynarodowej współpracować z politykami z najrozmaitszych opcji politycznych i modeli ustrojowych, zawsze traktując niesienie pomocy potrzebującym jako wyższy cel. 

Blocks
Wroclaw
Wroclaw

Na wrocławskie uroczystości upamiętniające Ludwika Witolda Rajchmana przyjechała jego prawnuczka Marta Balińska, która na co dzień mieszka i pracuje we Francji. Była to dla niej jednocześnie podróż rodzinna – jej pradziadek był kuzynem prof. Ludwika Hirszfelda (1884 – 1954), bakteriologa i immunologa, twórcy używanego do dziś na całym świecie systemu oznaczeń grup krwi, który w 1950 roku był nominowany do Nobla w dziedzinie medycyny za wyjaśnienie konfliktu serologicznego między matką a płodem. Profesor Hirszfeld po wojnie mieszkał i pracował we Wrocławiu, gdzie zmarł i został pochowany.     

- Zawsze jestem wzruszona, gdy wracam do kraju moich przodków. Ta wizyta jest szczególna z dwóch powodów: po pierwsze Wrocław nazywa przestrzeń publiczną imieniem mojego pradziadka, ale także, dlatego, ze mam okazję odwiedzić miejsce pracy i życia jego kuzyna, Ludwika Hirszfelda, ktorego wspomnienia miałam przyjemność przełożyć na język angielski. Bardzo się cieszę, że Wrocław upamiętnia dokonania Ludwika Rajchmana nazywając jego imieniem skwer. Mam nadzieję, że jego praca na rzecz dzieci będzie należycie rozpoznana także na całym świecie – mówi Marta Balińska, prawnuczka Ludwika Rajchmana.

Media contacts

Monika Kacprzak
Communication Specialist
UNICEF Refugee Response Office in Poland
Tel: (+48) 604 226 866

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit https://www.unicef.org/eca/.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook