UNICEF i Ministerstwo Edukacji i Nauki RP wspierają edukację włączającą

24 Marzec 2023
Rashed Mustafa spoke at the inclusive education conference
Reklajtis

Warszawa, 24 marca 2023 r. – Dostępna i włączająca edukacja wysokiej jakości jest kluczowa dla wszystkich dzieci, zwłaszcza tych, które uciekły przed wojną w Ukrainie oraz dzieci z niepełnosprawnościami. Taki wniosek płynie z konferencji zorganizowanej dziś w Warszawie przez Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki RP.

Międzynarodowa konferencja „Dziecko jest dzieckiem. Krajowy dialog na temat promowania dostępnej i włączającej edukacji” miała na celu szerzenie dostępnej i włączającej edukacji poprzez dyskusję na temat kontekstu edukacyjnego w Polsce oraz najlepszych krajowych i międzynarodowych praktyk. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele polskich ministerstw i miast, międzynarodowi i lokalni eksperci oraz specjaliści ds. edukacji, środowisko akademickie, dyrektorzy szkół i nauczyciele, a także organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na rzecz praw dzieci.

„Edukacja włączająca to najskuteczniejszy sposób, aby zapewnić wszystkim dzieciom równe szanse w dostępie do szkoły, nauki i zdobycia umiejętności potrzebnych do rozwoju” – powiedział dr Rashed Mustafa, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. „Dzisiaj przyjrzeliśmy się barierom, jakie napotykają dzieci w Polsce, w tym najmłodsi uchodźcy z Ukrainy i dzieci z niepełnosprawnościami, w dostępie do wysokiej jakości możliwości edukacyjnych oraz temu jak możemy wspólnie pokonać te bariery”.

„Każde dziecko, każdy uczeń – niezależnie od tego do jakiej szkoły chodzi: ogólnodostępnej, integracyjnej czy specjalnej ‒ musi mieć zapewnione warunki do rozwoju swojego potencjału, swoich zdolności, a kiedy tego potrzebuje – otrzymać odpowiednie wsparcie. Ważne jest jak najlepsze przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym – niezależnego, godnego i satysfakcjonującego życia. Wsparcie dzieci powinno być zapewnione jest najwcześniej, kiedy taka potrzeba zostanie rozpoznana. Bo „zmieniając początek historii, można zmienić całą historię”, powiedziała Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki RP, która otworzyła całodniowe wydarzenie na Uniwersytecie Warszawskim.

Wśród pozostałych prelegentów byli: Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej RP, Paweł Wdówik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej RP, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, a także Anna Korfel-Jasińska, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki oraz Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Lublina ds. Oświaty i Wychowania.

UNICEF współpracuje z Ministerstwem Edukacji i Nauki w Polsce nad zapewnieniem dostępnej i włączającej edukacji dzieciom przybywającym z Ukrainy, w tym dzieciom z niepełnosprawnościami. Działalność ta obejmuje doskonalenie zawodowe pedagogów, zwłaszcza wyspecjalizowanych nauczycieli i dyrektorów, w zakresie wspierania uczniów, rodziców i nauczycieli.

Współpracujemy również z władzami centralnymi i 12 miastami w całym kraju, aby dostarczyć usługi edukacyjne, zwiększyć świadomość odnośnie dostępnej i włączającej edukacji, stosować nowoczesne metody pedagogiczne i najlepsze praktyki. Ma to na celu zapewnienie wszystkim dzieciom, szczególnie tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, równych szans w dostępie do szkoły, nauki i doskonalenia umiejętności potrzebnych do prawidłowego rozwoju. W ramach tej działalności około 16 tys. pedagogów zostanie przeszkolonych w zakresie wspierania dostępnej i włączającej edukacji dla wszystkich dzieci w przedszkolach i szkołach w całej Polsce.

UNICEF wspiera również ośrodki edukacji, rozwoju, terapii i wsparcia psychospołecznego dla dzieci z niepełnosprawnościami w całej Polsce. Ośrodki te oferują pomoc w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego, terapii indywidualnej i grupowej, wczesnej diagnostyki i przekierowań do właściwych placówek oferujących specjalistyczne wsparcie. Do korzystania z usług uprawnione są dzieci z Ukrainy oraz inni uchodźcy i grupy migrantów, jak również lokalna społeczność.

Dzisiejsza konferencja jest krokiem w kierunku wypracowania wspólnego zrozumienia i konsensusu w sprawie kluczowych elementów dostępnego i wysokiej jakości systemu edukacji włączającej, który wymaga przyszłych działań i wsparcia. UNICEF planuje kontynuować tę pracę w 2023 r. i później, poprzez swój program edukacyjny realizowany z partnerami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, a także poprzez działania rzecznicze, aby wszystkie dzieci w Polsce mogły zostać włączone do szkolnych klas.

Media contacts

Monika Kacprzak
Communication Specialist (Media)
UNICEF Refugee Response Office Poland
Tel: (+48) 604 226 866

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit https://www.unicef.org/eca/.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook