„Twój głos jest kluczem w walce z przemocą”. UNICEF i Ministerstwo Sprawiedliwości uruchamiają kampanię społeczną o przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci

19 Październik 2023
conference
UNICEF

Kampania w języku ukraińskim i polskim jest skierowana do dzieci doświadczających przemocy, a także świadków przemocy, rodziców i nauczycieli. Celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na ten problem, zachęcenie do reagowania na przemoc oraz ułatwienie dostępu do różnych form pomocy. Fundusz Sprawiedliwości jest partnerem projektu, wspierając go finansowo. 

Warszawa, 19 października 2023 roku – Podczas konferencji z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dra Marcina Romanowskiego oraz Krajowego Koordynatora UNICEF dra Rasheda Mustafy Sarwara, uroczyście uruchomiono ogólnopolską kampanię społeczną „Twój głos jest kluczem w walce z przemocą”. Konferencja była także okazją do dyskusji o implementacji najnowszych zmian w przepisach, chroniących dzieci przed przemocą. 

Eksperci w dziedzinie prawa i ochrony dzieci, przedstawiciele ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Policy, władz lokalnych czy Linii Pomocy dyskutowali o wzmacnianiu systemu ochrony dzieci przed przemocą, zgłaszaniu przemocy wobec dzieci i sposobach pomocy pokrzywdzonym.  

Przemoc to przemoc – bez względu na wszystko. Może one przybierać różne formy: fizyczną, emocjonalną, na tle seksualnym, cyberprzemoc, czy bullying. Niezależnie jednak od formy, doświadczenie przemocy może mieć wiele poważnych, negatywnych konsekwencji: od urazów i traumy na całe życie, aż po śmierć, mówi dr Rashed Mustafa Sarwar, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. Dziękuję Ministerstwu Sprawiedliwości i Funduszowi Sprawiedliwości za nasze partnerstwo w tej bardzo ważnej kampanii. Mam nadzieję, że dotrze ona do jak największej liczby osób zarówno z Ukrainy, jak i Polski. 

Każde dziecko zasługuje na szczęśliwe i beztroskie dzieciństwo, pełne miłości, szacunku i wsparcia. Przemoc fizyczna, werbalna czy jakakolwiek inna jej forma nie powinny być częścią rzeczywistości dziecka – mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Przemoc wobec dzieci to nie tylko problem indywidualny, ale przede wszystkim społeczny. Odpowiedzialność za jego zwalczanie spoczywa na nas wszystkich: społeczeństwie, instytucjach państwowych i organizacjach międzynarodowych.  

Uświadamiać i pomagać 

Według ekspertów, pomimo trwającej w Polsce już od dawna społecznej debaty na temat przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, wiele osób nadal nie wie, jak uzyskać pomoc w przypadku krzywdzenia najmłodszych. W tej grupie jest też 39% ankietowanych matek, które uciekły z Ukrainy do Polski po lutym 2022 r. i wzięły udział w niedawnym badaniu UNICEF „Bariery i zapotrzebowanie na podstawowe usługi wśród uchodźców” zrealizowanym w grudniu 2022 i lutym 2023 na reprezentatywnej grupie osób.  

Aby zmienić tę sytuację, UNICEF wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości uruchomił wspólną kampanię, której celem jest uświadomienie, czym jest przemoc i jak rozpoznać jej różne rodzaje. Kampania ma też zachęcić pokrzywdzonych i świadków przemocy do zgłaszania takich przypadków, a także ułatwić dostęp do różnego rodzaju form pomocy.  

Pokonać potwora 

Kampania „Twój głos jest kluczem w walce z przemocą” pokazuje przemoc jako potwora, który powstrzymuje dziecko przed mówieniem o problemie, tworząc nieraz barierę nie do pokonania. Dzieci doświadczające przemocy i jej świadkowie otrzymują także symboliczny klucz, który ma pomóc im zabrać głos bez poczucia zagrożenia. Dzięki temu potwór znika, a każdy, kto znajdzie siłę, by opowiedzieć o przemocy, staje się kluczową postacią w walce z nią. 

Wspólna kampania UNICEF i Ministerstwa Sprawiedliwości „Twój głos jest kluczem w walce z przemocą” jest skierowana do społeczności polskiej oraz ukraińskiej, dlatego jest dostępna w dwóch wersjach językowych. W ramach kampanii planowane są różne działania. Oprócz materiałów informacyjnych i ulotek, przewidziane są spoty, debaty eksperckie oraz konferencje. Kampania jest realizowana zarówno w przestrzeni publicznej oraz online, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. 

Tu znajdziesz pomoc 

Każdy, kto uważa, że może doświadczać przemocy, może zwrócić się o pomoc poprzez kontakt z numerem 116 111 (telefon zaufania dla dzieci i młodzieży), numerem 222 309 900 (Linia Pomocy Pokrzywdzonym finansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości) oraz dziecięcym telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12. Te linie pomocy zapewniają poufne, bezpłatne porady oraz anonimowe wsparcie w języku polskim i ukraińskim. Ci, którzy czują się bardziej komfortowo konsultując swoją sprawę pisemnie, mogą także skorzystać z odpowiednich czatów oferowanych przez te instytucje. 

Aby skorzystać z różnego rodzaju form pomocy, wejdź na: https://spilnoinpl.org/article/yak-diiaty-iakshcho-vy-staly-zhertvoiu-abo-svidkom-nasylstva-v-polshchi  

Czaty oferowane przez linie pomocy są dostępne tutaj: https://bit.ly/m/TW%C3%93J-G%C5%81OS-JEST-KLUCZEM  

W całej Polsce jest ponad 300 ośrodków finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości, które oferują bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, a w razie potrzeby również materialną: 

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/  

UNICEF
UNICEF

Media contacts

Monika Kacprzak
Communication Specialist
UNICEF Refugee Response Office in Poland
Tel: (+48) 604 226 866

Więcej o UNICEF

We wszystkim, co robimy, UNICEF promuje prawa i dobro każdego dziecka. Wraz z naszymi partnerami pracujemy w 190 krajach i terytoriach, skupiając się na dotarciu do najbardziej wrażliwych i wykluczonych dzieci oraz wszystkich dzieci na całym świecie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat UNICEF i jego pracy na rzecz dzieci, odwiedź stronę: https://www.unicef.org/eca/.

Śledź UNICEF na Twitter oraz Facebook