Rzeczniczka Praw Dziecka i UNICEF podpisali porozumienie w celu wzmocnienia ochrony dzieci w Polsce

Wzmocnienie ochrony dzieci w Polsce

23 Kwiecień 2024
Signing MoU
A.Pospiszyl

Wzmacnianie krajowego systemu ochrony dzieci w Polsce, zwłaszcza w kontekście przyjęcia nadzwyczajnej liczby dzieci z doświadczeniem uchodźczym oraz wspólne monitorowanie wdrażania Konwencji o prawach dziecka w Polsce – to główne założenia porozumienia o współpracy, które w dn. 23 kwietnia 2024 roku podpisały Rzeczniczka Praw Dziecka, Monika Horna-Cieślak i Koordynatorka Krajowa Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce, Nona Zicherman.

Prawa dziecka odgrywają kluczową rolę w polskim porządku prawnym, odzwierciedlając zobowiązania wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1989 roku, a ratyfikowanej przez Polskę w 1991 roku. To właśnie Polska, będąc jednym z inicjatorów powstania tej Konwencji, przedłożyła jej pierwszy projekt Komisji Praw Człowieka ONZ. Prawa dziecka znalazły swoje miejsce również w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, co dodatkowo podkreśla ich istotność w naszym kraju. 

Teraz, w duchu tych zobowiązań, Rzeczniczka Praw Dziecka oraz UNICEF, działając w ramach swoich kompetencji, zobowiązali się do wspólnych wysiłków mających na celu zapewnienie ochrony praw wszystkich dzieci w Polsce, włączając w to również dzieci z doświadczeniem uchodźczym, które często znajdują się w szczególnie trudnych sytuacjach. Priorytetem współpracy jest także monitoring wdrażania Konwencji o prawach dziecka w Polsce oraz podnoszenie świadomości społecznej na temat tych praw. Rzeczniczka Praw Dziecka oraz UNICEF będą także współpracować w zakresie zbierania i analizowania danych dotyczących problemów, z którymi borykają się dzieci, oraz rozwój metod badawczych i mechanizmów informacji zwrotnej ich dotyczących. To co istotne, RPD i UNICEF w swoich działaniach będą dążyć do wzmacniania zaangażowania i partycypacji dzieci i nastolatków mieszkających w Polsce, aby byli aktywnymi uczestnikami procesu podejmowania decyzji dotyczących ich życia.

- Bardzo cieszę się, że w swoich wysiłkach na rzecz ochrony praw dzieci w Polsce mogę liczyć na tak ważnego partnera jak UNICEF. To co nas szczególnie łączy, to przekonanie, że aby skutecznie chronić prawa dzieci, należy uwzględniać ich perspektywę i doświadczenia. Wiemy jak ważne jest każde dziecko i jego potrzeby – mówi Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka.

- Polska odgrywała ważną rolę w promowaniu praw dziecka na przestrzeni historii, poczynając od inicjatywy stworzenia Konwencji o prawach dziecka aż do wielkiego wysiłku całego społeczeństwa, które przyjęło tysiące uchodźców z Ukrainy po eskalacji wojny w lutym 2022 r. Dzięki współpracy z Rzeczniczką Praw Dziecka chcemy sprawić, aby głos każdego dziecka mieszkającego w Polsce, niezależnie od jego pochodzenia czy języka, był słyszany przez tych którzy podejmują decyzje wpływające na ich przyszłość – mówi Nona Zicherman, Koordynatorka Krajowa biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. 

Kontakt dla mediów: 

Biuro Rzecznika Praw Dziecka 
Paulina Nowosielska
paulina.nowosielska@brpd.gov.pl 
+48 607 333 145 

Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce
Agnieszka Pospiszyl
apospiszyl@unicef.org  
+48 508 371 020

Media contacts

Monika Kacprzak
Communication Specialist
UNICEF Refugee Response Office in Poland
Tel: (+48) 604 226 866

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit https://www.unicef.org/eca/.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook