Pierwszych 160 sędziów zostało przeszkolonych w temacie ochrony małoletnich przed detencją z przyczyn migracyjnych.

To wprowadzenie do polskich sądów stanowiska ONZ niezwłocznie po jego opublikowaniu.

21 Maj 2024
Children
UNICEF/UN0831592/Tuna/ASAM

Szkolenia są częścią wspólnych działań Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Warszawa, 14 maja 2024 r. - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury od marca 2023 r. realizuje przy wsparciu UNICEF projekt „Realizacja idei wymiaru sprawiedliwości przyjaznego małoletnim oraz wzmocnienie praw osób pokrzywdzonych”. W jego ramach prowadzone są szkolenia dotyczące udziału dzieci w procedurach migracyjnych oraz postępowaniach w sprawach o przestępstwa seksualne i związane z przemocą domową. 

W październiku 2023 r. oraz w lutym 2024 r. odbyły się szkolenia dotyczące detencji z przyczyn migracyjnych oraz środków alternatywnych do umieszczania cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych. Ich celem było w szczególności promowanie najnowszego dokumentu grupy ONZ ds. dzieci pozbawionych wolności, który wskazuje na konieczność wyeliminowania zatrzymań dzieci z przyczyn migracyjnych. Nadto popularyzacja dokumentu wypracowanego przez UNHCR, IOM i UNICEF pt. „Troska o bezpieczeństwo i godność dzieci uchodźczych i dzieci migrujących: Zalecenia dotyczące stosowania alternatyw do detencji oraz odpowiednich rozwiązań w zakresie opieki w Europie”.

Łącznie w szkoleniach zorganizowanych przez KSSIP w ramach projektu realizowanego przy wsparciu UNICEF, do tej pory wzięło udział 3863 osób: sędziów, prokuratorów, radców prawnych oraz kuratorów sądowych. 

-To ważny krok w kierunku zapewnienia sprawiedliwości i ochrony najbardziej wrażliwych grup, jakimi są dzieci z doświadczeniem migracyjnym - mówi Milena Harizanova z Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. - Wspólna inicjatywa UNICEF, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ukierunkowana na szkolenie ponad 3800 praktyków prawa jest przejawem naszego zobowiązania do tworzenia przyjaznego środowiska dla małoletnich oraz wzmocnienia praw osób pokrzywdzonych. Ten projekt nie tylko edukuje, ale także buduje solidną podstawę dla bardziej empatycznego i zrozumiałego systemu wymiaru sprawiedliwości dla dzieci w Polsce. UNICEF ma nadzieję, że dalsza współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości i Krajową szkołą Sądownictwa i Prokuratury zaowocuje kolejnymi szkoleniami i wzmacnianiem systemu wymiaru sprawiedliwości.

Wspieranie polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości i organizacja szkoleń dla profesjonalistów prawa jest możliwa dzięki darczyńcom prywatnym i publicznym z całego świata, w tym Biura ds. Ludności, Uchodźców i Migracji Departamentu Stanu USA.

***

O współpracy Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce z Ministerstwem Sprawiedliwości

UNICEF współpracuje z Ministerstwem Sprawiedliwości, aby zapewnić wszystkim dzieciom w Polsce dostęp do wymiaru sprawiedliwości przyjaznego najmłodszym, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich będących ofiarami i świadkami przestępstw oraz tych z doświadczeniem migracji. Wspólny plan pracy UNICEF-u i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz KSSiP obejmuje działania mające na celu podnoszenie świadomości na temat przemocy wobec dzieci, budowanie potencjału pracowników wymiaru sprawiedliwości (prokuratorów, sędziów i prawników) oraz zwiększanie dostępu do pomocy prawnej dla dzieci. 

Media contacts

Monika Kacprzak
Communication Specialist
UNICEF Refugee Response Office in Poland
Tel: (+48) 604 226 866

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit https://www.unicef.org/eca/.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook