Nadzieja w czasie kryzysu – Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce inauguruje raport roczny w obecności Pierwszej Damy

07 Marzec 2023
FIRST LADY GIVING SPEECH DURING UNICEF's EVENT
unicef-Jurkiewicz

Warszawa, 7 marca 2023 r. – Ponad 900 tysięcy dzieci z Ukrainy korzysta z możliwości edukacyjnych, ponad 450 tysięcy uchodźców otrzymało wsparcie psychologiczne, a ponad 370 tysięcy kobiet i dzieci otrzymało dostęp do opieki zdrowotnej. To tylko niektóre rezultaty działań podjętych w ostatnim roku przez Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce wymienione w najnowszym raporcie UNICEF.

Raport Nadzieja w czasie kryzysu: Rok pomocy UNICEF dla dzieci i rodzin w Polsce, które uciekły przed wojną w Ukrainie został zainaugurowany dziś w Warszawie w obecności gościa honorowego – Agaty Kornhauser-Dudy, Małżonki Prezydenta RP. Raport przedstawia sytuację rodzin uchodźczych w Polsce w ciągu ostatniego roku oraz działania pomocowe na ich rzecz podjęte przez UNICEF wraz z rządem, samorządami i organizacjami pozarządowymi. Wysiłki te poprzedziło powstanie Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w marcu 2022 r.

Kiedy przyjechałem do Polski w pierwszych dniach wojny, zobaczyłem przekraczające granicę zdesperowane rodziny, które zostawiły za sobą wszystko, powiedział Philippe Cori, Zastępca Dyrektor Regionalnej UNICEF ds. Europy i Azji Środkowej. W UNICEF wiedzieliśmy, że musimy być tutaj, aby pomóc dzieciom. Aby nieść nadzieję w czasie kryzysu.

Wojna w Ukrainie spowodowała najszybszy kryzys przesiedleńczy na świecie i największy w Europie od czasu II wojny światowej. W szczytowym momencie w Polsce przebywało 3,5 mln uchodźców z Ukrainy. Obecnie w naszym kraju jest zarejestrowanych ponad 1,5 mln uchodźców z Ukrainy. Około 90% z nich to kobiety i dzieci.

Po wybuchu wojny UNICEF szybko podjął działania w celu utworzenia w Polsce biura pomocy humanitarnej oraz nawiązania partnerstw z ministerstwami, miastami i organizacjami pozarządowymi, aby dzieci uchodźców mogły się uczyć, a ich rodziny były zdrowe i bezpieczne.

Polska zareagowała na ten kryzys. To, co UNICEF mógł zaoferować, to bardzo potrzebne wsparcie, zaopatrzenie i wiedza techniczna, powiedział Philippe Cori, Zastępca Dyrektor Regionalnej UNICEF ds. Europy i Azji Środkowej. Cała nasza odpowiedź była oparta na partnerstwie z Polską – jej władzami centralnymi i lokalnymi oraz jej społeczeństwem obywatelskim i obywatelami.

W wydarzeniu inaugurującym raport roczny wzięło udział wielu znamienitych gości, w tym gość honorowy, Agata Kornhauser-Duda, Małżonka Prezydenta RP, która podziękowała UNICEF za dotychczasową pomoc. Pozostałymi prelegentami byli: Barbara Socha, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Wojciech Gerwel, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, a także Philippe Cori, Zastępca Dyrektor Regionalnej UNICEF ds. Europy i Azji Środkowej oraz dr Rashed Mustafa Sarwar, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. Podczas wydarzenia głos zabrały także dzieci z Ukrainy, które podzieliły się swoim świadectwem życia.

Przez tę brutalną wojnę miliony dzieci zostały okradzione z dzieciństwa. Każde z nich ma bolesną historię do opowiedzenia, mówi dr Rashed Mustafa Sarwar, Krajowy Koordynator Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. Niestety, rok później wojna i cierpienie trwają. To nadal jest sytuacja kryzysowa. Rodziny, które uciekły przed wojną do Polski, wciąż potrzebują naszej pomocy i musimy nadal je wspierać.

Jedne z najważniejszych rezultatów działań Biura UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców wymienione w raporcie:

  • 900 000 dzieci i nastolatków korzysta z możliwości edukacyjnych. Pomoc ta obejmuje edukację formalną w szkołach i przedszkolach, edukację wczesnodziecięcą, naukę online w dedykowanych ośrodkach czy zajęcia pozalekcyjne podczas obozów młodzieżowych.
  • 570 000 usług udzielonych dzieciom i rodzinom z Ukrainy w siedmiu punktach Blue Dot znajdujących się w kluczowych lokalizacjach takich jak przejścia graniczne, dworce kolejowe i autobusowe czy ośrodki zakwaterowania w Polsce. Pomoc ta obejmuje wsparcie zdrowia psychicznego, przestrzeń przyjazną dzieciom, a także udzielanie informacji o opiece medycznej, edukacji, zakwaterowaniu i transporcie.
  • 450 000 dzieci i opiekunów otrzymało pomoc w zakresie zdrowia psychicznego i psychospołecznego, również za pośrednictwem psychologów i psychiatrów posługujących się językiem ukraińskim.
  • 370 000 kobiet i dzieci otrzymało dostęp do usług opieki zdrowotnej oraz niezbędne środki ochrony zdrowia.
  • 200 000 dzieci skorzystało ze świadczenia w ramach programu Rodzina 500 plus, dzięki współpracy UNICEF z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Administratorem świadczenia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W 2023 r. Biuro UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce potrzebuje ponad 83 mln dolarów, aby zrealizować programy pomocowe, w tym edukacyjne, ochronne, zdrowotne i opieki społecznej.

Cały raport (w języku polskim) można pobrać tutaj: https://www.unicef.org/eca/pl/reports/nadzieja-w-czasie-kryzysu

 

Media contacts

Monika Kacprzak
Communication Specialist (Media)
UNICEF Refugee Response Office Poland
Tel: (+48) 604 226 866
Hugh Reilly
UNICEF Emergency Response Office in Poland
Tel: +48 783 896 843

Więcej o UNICEF

We wszystkim, co robimy, UNICEF promuje prawa i dobro każdego dziecka. Wraz z naszymi partnerami pracujemy w 190 krajach i terytoriach, skupiając się na dotarciu do najbardziej wrażliwych i wykluczonych dzieci oraz wszystkich dzieci na całym świecie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat UNICEF i jego pracy na rzecz dzieci, odwiedź stronę: https://www.unicef.org/eca/.

Śledź UNICEF na Twitter oraz Facebook