28 December 2022

Kancelář UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v České republice

Válka na Ukrajině donutila téměř 8 milionů lidí, převážně žen a dětí, opustit své domovy a hledat bezpečí v sousedních zemích. Více než 450 000 z nich dočasně našlo svůj domov v České republice. Solidarita vůči lidem z Ukrajiny a jejich podpora ze strany vlády a obyvatel České republiky byla obdivuhodná. Přesto ale rostoucí počet nově příchozích…, UN0622408 Vzdělávání, Kontext Každé dítě má právo na spravedlivé, bezpečné a kvalitní vzdělávání bez ohledu na pohlaví, socioekonomický status, schopnosti či postižení, etnické a kulturní zázemí nebo status uprchlíka. Pro děti prchající před válkou na Ukrajině je vzdělávání více než jen právo se učit. Vzdělávání jim poskytuje bezpečný prostor, podnětné prostředí, ve…, DSC00048 Ochrana dětí, Kontext Uprchlické děti jsou často zranitelnější vůči řadě rizik včetně odloučení od rodiny, zanedbávání, násilí a zneužívání, psychických poruch a stresu, izolace, diskriminace, ekonomického vykořisťování, obchodování s lidmi a dětských sňatků. Děti bez doprovodu a odloučené od rodin často nemají odpovídající přístup k řadě služeb včetně…, DSC00905 Dospívající a mládež, Kontext V České republice žije více než 26 000 mladých lidí z Ukrajiny a řadu z nich nedoprovázejí rodiče ani zákonní zástupci. Pro stát a systém podpory jsou do značné míry neviditelní, a proto se často ani nedozvědí o službách, které jsou jim k dispozici. Většina 15-17letých ukrajinských uprchlíků nenastoupila v České republice do institucí…, Cesty, Zaměstnání, které posiluje postavení uprchlické mládeže cesty Mladí lidé z řad uprchlíků v České republice upozorňují, že kvůli  nutnosti zajistit své základní potřeby musejí hledat kompromis mezi současně  potřebným zaměstnáním v nízkokvalifikovaných oborech a v pokračováním ve  studiu či odborné přípravě. Pro mnohé mladé lidi může mít přerušení…, Media Contact , UNICEF Refugee Response in the Czech Republic  prague@unicef.org Veronika Janouchova| |  vjanouchova@unicef.org | Communication Specialist