“Stavíme mosty pro děti, které to potřebují”

Ukrajinské asistentky pedagoga hrají důležitou roli v českých školách.

UNICEF
UN0774458
UNICEF
14 February 2023