Kancelář UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v ČR

Výsledky a priority

brochure
UNICEF

Highlights

Vláda a obyvatelé České republiky prokázali obrovskou dlouhodobou solidaritu a přivítali více jak půl milionu uprchlíků utíkajících před válkou na Ukrajině. Náhlý příliv uprchlíků ale znamenal i značný nárůst tlaku na národní systém. UNICEF úzce spolupracuje s národními institucemi na řešení uprchlické situace, a to včetně poskytování humanitární pomoci, posilování politik a systémů, i podpory národních a místních zdrojů.


Posilování národních systémů probíhá prostřednictvím partnerství s ministerstvy a dalšími národními orgány. UNICEF vytvořil pracovní plány s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem vnitra.

Posilování systémů na lokální úrovni zajišťuje služby pro děti a jejich rodiny z řad uprchlíků skrze partnerství s regiony a městy. UNICEF uzavřel partnerství s hlavním městem Praha, které hostí největší podíl uprchlíků (25 %) s cílem poskytnout komplexní podporu a služby uprchlickým dětem a jejich rodinám. UNICEF podporuje mezioborovou koordinaci na regionální úrovni za pomoci místních koordinátorů, které propojuje s národními mechanismy, aby se nezbytné služby dostaly k nejzranitelnějším uprchlíkům.

Posilování rozsahu a dosahu služeb pro uprchlické děti a jejich rodiny je součástí spolupráce s organizacemi občanské společnosti. UNICEF podporuje rozšiřování a poskytování základních služeb pro nejzranitelnější děti a jejich rodiny, a to včetně dětí se zdravotním postižením, bez doprovodu rodičů, nebo dětí z romské komunity.

Author(s)
UNICEF
Publication date
Languages
English, Czech