UNICEF a Velvyslanectví USA v České republice zahajují novou iniciativu na podporu příležitostí pro mladé uprchlíky

Cílem iniciativy Cesty je zajistit, aby se zranitelní mladí uprchlíci vydali na cestu dalšího rozvoje dovedností, a v prvním roce oslovit 1 500 mladých lidí

03 November 2023
Cesty Initiative
unicef

PRAHA, 3. listopadu 2023 – UNICEF a Velvyslanectví USA v České republice, spolu s vládními partnery, zahájili iniciativu, jejímž cílem je propojit mladé uprchlíky s pracovními příležitostmi, které jim umožní pokračovat ve vzdělávání a nadále rozvíjet své praktické dovednosti.    

V České republice žije více než 70 000 mladých lidí ve věku od 15 do 24 let se statutem dočasné ochrany. UNICEF na základě konzultací s mladými uprchlíky po celé zemi zjistil, jakým překážkám čelí při přístupu ke vzdělávacím, tréninkovým příležitostem a profesnímu uplatnění. Mladí uprchlíci uváděli jako překážky jazykovou bariéru, nedostatek podpory a nutnost přijmout špatně placenou neformální práci, aby pokryli základní výdaje. 

Iniciativa Cesty motivuje a podporuje firmy, aby zaměstnaly mladé uprchlíky a zároveň jim jako součást profesního rozvoje usnadnily přístup k jazykovým kurzům, akreditovaným vzdělávacím příležitostem a mentoringu skrze neziskové organizace, státní instituce a školy. Cílem iniciativy je zajistit v příštím roce takové příležitosti pro 1 500 mladých lidí.

Mladí uprchlíci před sebou mají dilema, zda okamžitě pokrýt své základní výdaje, případně podpořit ostatní, nebo se věnovat profesnímu rozvoji. Ve spolupráci s vládou, soukromým sektorem, občanskou společností a mladými lidmi, se snažíme vytvořit i další možnosti, aby mladí lidé mohli pokračovat v rozvoji svých dovedností, naučit se jazyk a plně realizovat svůj potenciál. Aby mohli smysluplně přispět jak české společnosti, tak v budoucnu při obnově Ukrajiny,“ uvedla Yulia Oleinik, vedoucí kanceláře UNICEF pro řešení uprchlické situace v České republice.

Iniciativa Cesty byla představena pod záštitou velvyslance USA v Praze, na konferenci, které se zúčastnili velvyslanci, zástupci ze strany vlády, občanské společnosti, soukromého sektoru a mladí lidé. První společnostní, která přislíbila podporu iniciativy prostřednictvím nabídky stáží, je IKEA.

Velvyslanec USA Bijan Sabet upozornil na nutnost podpořit miliony vysídlených Ukrajinců v zemi i mimo ni: „Tato situace vyvíjí tlak na mezinárodní společenství, aby přišlo s trvalejšími a inovativnějšími řešeními na podporu násilně vysídlených osob. Měl jsem možnost se s některými z inspirativních mladých lidí setkat. Byl jsem ohromen jejich neuvěřitelnou houževnatostí a odhodláním jít za svými sny. Prostřednictvím podpory iniciativy UNICEF Cesty jim můžeme společně pomoci. Tento program podpoří jak Českou republiku, tak Ukrajinu. Účastníci mají příležitost rozvinout a využít dovednosti, které si později mohou odvézt domů, až budou pomáhat při obnově ukrajinských měst, služeb, podniků, umění a dále.“

Iniciativa Cesty prospěje pracovnímu trhu České republiky a Ukrajiny, poskytne školení, zkušenosti a mzdy mladým uprchlíkům, rozšíří pracovní sílu České republiky a připraví mladé lidi z Ukrajiny na obnovu ukrajinské ekonomiky po skončení konfliktu.

Velmi oceňuji iniciativu zaměřenou na mladé Ukrajince a Ukrajinky, kteří museli kvůli válce opustit svou zemi. Pro mladé uprchlíky je důležité pokračovat ve vzdělávání a budování dovedností pro své budoucí zaměstnání. Česká ekonomika, která se potýká s nedostatkem pracovních sil, může z této iniciativy těžit. Mladí lidé se zkušenostmi s prací a vzděláváním v EU budou také hrát klíčovou roli při poválečné obnově Ukrajiny.“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Media contacts

Veronika Janouchova
Communication Specialist
UNICEF Refugee Response in the Czech Republic

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit https://www.unicef.org/eca/.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook