UNICEF a Ministerstvo práce a sociálních věcí zahájily novou spolupráci na podporu zranitelných uprchlických dětí

Rozšířená spolupráce přispěje k poskytnutí komplexní pomoci nejen pro uprchlíky z Ukrajiny.

13 January 2023
UNICEF and the Czech Republic’s Ministry of Labour and Social Affairs launch new programme to meet the needs of vulnerable refugee children
UNICEF

Praha, 13. ledna – UNICEF a Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zahájily novou fázi spolupráce, která se bude vztahovat i na příspěvky na péči pro uprchlické děti se zdravotním postižením. Spolupracovat budou také s neziskovými organizacemi, společně zajistí podporu pro zranitelné děti, a to jak pro uprchlické děti oddělené od rodin, tak i romské děti a jejich rodiny.    

Nový program je rozšířením partnerství, které MPSV a UNICEF odstartovaly v červenci 2022, aby společně podpořily lidi odcházející v důsledku války z Ukrajiny do sousedních zemí, včetně České republiky.   

“S organizací UNICEF spolupracujeme v podstatě už od počátku války na Ukrajině, která z domovů vyhnala miliony lidí. Stovky tisíc z nich našly útočiště i v Česku. Je mezi nimi velké množství rodin a hlavně dětí. Pomoci těmto zranitelným skupinám musíme věnovat velkou pozornost. Velmi mě těší, že ve spolupráci s UNICEF nejen pokračujeme, ale nadále ji prohlubujeme. Tato organizace po celém světě odvádí záslužnou a nenahraditelnou práci. Nepochybuji, že naše spolupráce bude nadále přínosná a že díky společnému úsilí pomůžeme těm, kteří ji potřebují nejvíce,” uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Společný pracovní je zaměřen na celkové posílení systému ochrany dětí a pracovníků sociálních služeb, podpoření prevence genderově motivovaného násilí, zlepšování systémů psychosociální podpory a služeb v oblasti duševního zdraví na národní a regionální úrovni, a zlepšování přístupu k rané péči a vzdělávání pro nejmladší děti a jejich rodiče. Rozšiřování spolupráce buduje na těchto základech a dosavadních úspěších, dále se bude zaměřovat na specifické potřeby dětí.

"UNICEF těší možnost rozšíření spolupráce s MPSV, kdy se společně postarají o ty nejzranitelnější. Prostřednictvím tohoto partnerství chceme podpořit finančním příspěvkem a rozšířením služeb 4 000 dětí se zdravotním postižením. Z rozšíření psychosociálních služeb a služeb duševního zdraví bude mít prospěch 25,000 dětí a jejich pečovatelů napříč českými regiony. Skrze programy zaměřené na genderově podmíněné násilí chceme dosáhnout na 15 000 dětí a žen. Přestože se programy soustředí na uprchlíky, posílení sociálního systému a rozšíření služeb ve výsledku pomůže všem dětem v České republice,“ řekla Yulia Oleinik, vedoucí Kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v ČR.  

Od počátku spolupráce již MPSV a UNICEF podpořily prostřednictvím mimořádné grantové výzvy zaměřené na zlepšování přístupu ke vzdělávacím příležitostem pro děti do šesti let více než 29 center raného vzdělávání. Díky podpořeným aktivitám, mezi kterými byly herní skupiny, skupiny zaměřené na integraci, podpora rodičů, konzultace, a další, pomohla centra více než 1 200 dětí a 1 500 dospělých z Ukrajiny i České republiky.

MPSV a UNICEF rovněž posilují přímé poskytování služeb v oblasti ochrany dětí prostřednictvím náboru zaměstnávání sociálních pracovníků zaměřujících se na individuální přístup k dětem a rodinám ve 4 regionech České republiky, přípravě a zlepšování mechanismů, díky kterým je možné identifikovat rizika, které dětem hrozí, organizují tréninky pro pracovníky v oblasti psychosociální podpory, a zprovozňují mobilní týmy zaměřené na prevenci genderově motivovaného násilí.  

 Spolupráce je plánována do března 2024.

Media contacts

Veronika Janouchova
Communication Specialist
UNICEF Refugee Response in the Czech Republic

O UNICEF

UNICEF prosazuje práva a zájmy každého dítěte napříč všemi svými aktivitami. Společně s partnery pracujeme ve 190 zemích a regionech světa a usilujeme o přenos tohoto závazku do praxe. Zaměřujeme se zejména na nejvíce zranitelné a vyloučené děti, abychom pomohli všem dětem, na celém světě. 

Pro více informací o UNICEF a jeho práci pro děti, navštivte: https://www.unicef.org/eca/.

Sledujte UNICEF na sociálních sítích Twitter a Facebook.