UNICEF a Český červený kříž spouští program finanční pomoci pro ukrajinské uprchlické děti se zdravotním postižením v České republice

26 July 2023
Financial assistance programme
UNICEF

25. červenec, Praha – UNICEF ve spolupráci s Českým červeným křížem (ČČK) a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV) zahájil program finanční pomoci, který podpoří ukrajinské uprchlické rodiny s dětmi s postižením, a pomůže jim zajistit jejich základní potřeby.

Podpora a začleňování nejzranitelnějších dětí během aktuální uprchlické vlny jsou základem práce UNICEF v České republice. UNICEF si cení možnosti spolupracovat s Českým červeným křížem a MPSV na podpoře uprchlických dětí s postižením a pomoci jejich rodinám pokrýt dodatečné náklady, které jsou s postižením dětí spojené. Zároveň se jim zpřístupní služby, které děti potřebují k rozvoji a plné realizaci svého potenciálu," uvedla Yulia Oleinik, vedoucí kanceláře UNICEF pro uprchlíky v České republice.

V rámci Programu finanční pomoci pro ukrajinské uprchlické děti se zdravotním postižením, bude uprchlickým dětem se zdravotním postižením ve věku do 17 let (tzn. do 18. narozenin dítěte), které mají České republice vízum dočasné ochrany, poskytováno měsíčně 6 600 Kč. Jedná se o podobný typ podpory, jakou dostávají české děti se zdravotním postižením.

Základem našeho programu je společný závazek podporovat nejzranitelnější děti a zajistit, aby měli šanci prosperovat. Díky široké členské základně můžeme navštívit, evidovat a podpořit rodiny splňující kritéria programu v každém koutě České republiky," řekl Marek Jukl, prezident Českého červeného kříže. Očekává se, že program finanční pomoci bude pokračovat do března 2024.

Do programu se zatím zapojilo více než 400 dětí. Rodiče a pečovatelé o děti s platnou dočasnou ochranou v České republice mohou na adrese: https://register.unicef.org/cs-cz/register/pre-ecdb požádat o schůzku k evaluaci a registraci do programu, která proběhne na pracovišti v krajském městě nebo prostřednictvím domácí návštěvy. Další informace mohou získat na infolince programu: +420 277 079 800. Pro registraci je třeba předložit ukrajinský průkaz osoby se zdravotním postižením a doprovodné dokumenty potvrzující zdravotní postižení dítěte. Pokud nejsou k dispozici, rodiče nebo pečovatelé mohou požádat o posouzení, které provede lékař pro potřeby tohoto programu.

Registrace je bezplatná. Jakoukoli žádost o poplatek je třeba neprodleně nahlásit na infolinku programu.

Media contacts

Veronika Janouchova
Communication Specialist
UNICEF Refugee Response in the Czech Republic

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children, visit https://www.unicef.org/eca/.

Follow UNICEF on Twitter and Facebook