Dostupnost kvalitního vzdělávání pro uprchlické děti z Ukrajiny zůstává prioritou

15 February 2024
Regional Director Regina De Dominicis.
UNICEF

PRAHA, 15 února 2024 – Mezinárodní experti ve vzdělávání a reprezentanti států Evropské unie, Ukrajiny a mezinárodních organizací potvrdili svůj závazek zlepšit přístup ke kvalitnímu vzdělávání pro všechny děti, s důrazem na uprchlíky z Ukrajiny.

Mezinárodní konference Inkluzivní vzdělávání a kontinuální učení pro všechny děti – Začlenění ukrajinských uprchlických dětí v Evropě, organizovaná dnes v Praze Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a UNICEF pod záštitou vládní zmocněnkyně pro lidská práva, uvítala odborníky na vzdělávání ze zemí Evropské unie, kteří se sešli, aby zhodnotili přístupy k inkluzivnímu vzdělávání v rámci EU a diskutovali o zkušenostech získaných prostřednictvím poskytování vzdělávání dětem z řad uprchlíků.

Od eskalace války na Ukrajině před téměř dvěma lety bylo do národních vzdělávacích systémů napříč Evropskou unií zapsáno více než 830 000 dětí školního věku, které musely opustit Ukrajinu.

Účastníci konference identifikovali výzvy, kterým země EU v této souvislosti čelí. Vzdělávací systémy jsou přetížené a nemají dostatek zdrojů, aby se postaraly o všechny děti uprchlíky, které se potřebují učit.

Hlavní výzvy pro zlepšení inkluzivního vzdělávacího systému v EU představuje nedostatečné množství učeben, materiálů, učitelů, překážkou jsou jazykové bariéry, finanční omezení a nedostatečné porozumění tomu, jak zapojit uprchlické děti do škol.

„Budou to dva roky od začátku konfliktu na Ukrajině, kdy jen do zemí Evropské unie uprchlo přes čtyři miliony lidí, o které bylo potřeba se solidárně postarat. Česká republika zajistila těmto lidem nejen ubytování, ale také okamžitý přístup ke vzdělání. Ministerstvo školství ve spolupráci s UNICEF zajistilo rozsáhlé školení učitelů a českých i ukrajinských asistentů pedagoga prostřednictvím vzdělávacích programů zaměřených na inkluzivní vzdělávání, bezpečnost ve školách a další typy podpory. Zřídili jsme webovou stránku a informační telefonní linku, abychom usnadnili dětem z Ukrajiny zápis do škol. Školám jsme umožnili snáze navyšovat kapacity, poskytli jsme kurzy a hodiny českého jazyka, najali asistenty pedagoga a upravili přijímací zkoušky na střední školy tak, aby se mohly o studium ucházet i děti z Ukrajiny. Přibližně padesát tisíc dětí bylo zařazeno do škol, a nevypadlo tak ze vzdělávacího systému. Chtěl bych poděkovat školám, učitelům a všem, kteří přispěli k tomu, že jsme mohli těmto dětem zajistit perspektivní budoucnost,“ řekl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek.

„Vzdělávání je v době krize pro děti pilířem naděje. Umožňuje jim učit se, najít si kamarády, získat podporu od učitelů a vrstevníků, a pomáhá jim vrátit do života pocit stability a pravidelnosti."

„Vzdělávání je v době krize pro děti pilířem naděje. Umožňuje jim učit se, najít si kamarády, získat podporu od učitelů a vrstevníků, a pomáhá jim vrátit do života pocit stability a pravidelnosti," uvedla Regina De Dominicis, regionální ředitelka UNICEF pro Evropu a Střední Asii a dodala: "Spolupráce a odhodlání, které jsem dnes viděla, jsou katalyzátorem prozdvojnásobení našeho úsilí při zajišťování přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro každé dítě v celém regionu."

„Chtěla bych zdůraznit význam otevření vzdělávacího systému hostitelských zemí všem dětem z řad uprchlíků. Vzhledem k mimořádně náročným situacím, které prožily, jsou tyto děti zranitelné. Škola a volnočasové aktivity představují bezpečné prostředí, kde si děti mohou užít dětství, odpočinout si, mít čas pro sebe, získat psychosociální podporu, seznámit se nejen s učebními osnovami, ale také s kulturou a možnostmi, které jim život v cizí zemi nabízí. Pro české děti je to zároveň velkou příležitostí, jak si rozšířit kulturní a společenské obzory," uvedla vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Mezi nejúspěšnější způsoby začleňování uprchlických dětí z Ukrajiny patří podle odborníků na vzdělávání přípravné jazykové kurzy a adaptační skupiny, neformální vzdělávání, zejména v případě předškolních dětí, školení učitelů a národních i ukrajinských asistentů pedagoga. Důležitá je také podpora duševního zdraví, psychosociální podpora a neformální aktivity zaměřené na sociální soudržnost společně s českými vrstevníky. Na konferenci byl zdůrazněn význam investic do vzdělávání uprchlických dětí ve spojitosti s obnovou Ukrajiny.

Media contacts

Veronika Janouchova
Communication Specialist
UNICEF Refugee Response in the Czech Republic

UNICEF

UNICEF pracuje společně s partnery ve více než 190 zemích a regionech. Zaměřujeme se zejména na nejvíce zranitelné a vyloučené děti, abychom pomohli všem dětem, na celém světě.

Pro více informací o UNICEF a jeho práci pro děti navštivte: https://www.unicef.org/eca/.

Sledujte UNICEF n TwitterFacebook