UNICEF-ovi ambasadori dobre volje u Hrvatskoj

Ambasadori su glas najranjivijih skupina djece

UNICEF/Kapetanovic

UNICEF-ovi ambasadori dobre volje podržavaju naš rad na ostvarivanju prava svakog djeteta, nadahnjuju građane i donositelje odluka da podrže programe koji pomažu djevojčicama i dječacima i pažnju javnosti usmjeravaju na prava djece. Naši ambasadori koriste svoj utjecaj kako bi poboljšali živote djece u Hrvatskoj i svijetu na ćemu smo im beskrajno zahvalni.

Mirna Medaković Stepinac

Mirna Medaković Stepinac proglašena je UNICEF-ovom ambasadoricom dobre volje za rani razvoj djeteta 1. prosinca 2018. godine, na otvorenju UNICEF-ova Muzeja realnosti u zagrebačkom Tunelu Grič. Od 2013. godine Mirna Medaković Stepinac aktivna je i javna podržavateljica UNICEF-ova rada na promicanju participacije djece, razvoja čitateljskih vještina i obrazovanja od rane dobi, a kao majka dviju kćeri podupire promociju dojenja i prava svakog djeteta na topao obiteljski dom.

"Trudit ću se govoriti o teškoćama i izazovima s kojima se suočavaju, jer čvrsto vjerujem da svako dijete zaslužuje pravednu šansu. Nadam se da ću biti i glas roditelja, jer odgoj i briga o djeci nije nimalo lagan posao, ali je najvažniji, te roditelji imaju pravo na podršku cijelog društva”, kazala je Mirna Medaković Stepinac povodom imenovanja.

UNICEF

„Biti UNICEF-ova ambasadorica dobre volje za mene predstavlja iznimnu čast i veliku odgovornost. Odgovornost prema djevojčicama i dječacima čiji se glas često ne čuje dovoljno glasno."

Bojana Gregorić Vejzović

Bojana Gregorić Vejzović, nagrađivana hrvatska glumačka diva, imenovana je UNICEF-ovom ambasadoricom dobre volje 26. kolovoza 2004. godine. Kao UNICEF-ova ambasadorica za Hrvatsku, Bojana Gregorić Vejzović sudjeluje u promoviranju dječjih prava, posebice prava djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi te u prikupljanju donacija za UNICEF-ove projekte odašiljući poruke hrvatskoj javnosti, posebice mladima, o idejama i vrijednostima koje vode UNICEF u radu s djecom.

"Iskrena mi je želja zajedno s drugim UNICEF-ovim ambasadorima sudjelovati u promicanju UNICEF-ovih akcija za poboljšanje položaja djece”, izjavila je Bojana Gregorić Vejzović povodom svog imenovanja.

UNICEF

„Neizmjerno mi je zadovoljstvo što mi je ukazana čast da budem jedna od UNICEF-ovih ambasadorica. Ljudima nas čine humana djela, a ako su namijenjena djeci, njihova je važnost još i veća."

Maja Vučić

Maja Vučić imenovana je UNICEF-ovom posebnom izaslanicom za roditelje i bebe 7. studenoga 2006. godine, nakon višegodišnjeg angažmana za dobrobit djece i podrške UNICEF-u kroz različite aktivnosti. Od 2006. godine Maja Vučić promicala je i zagovarala rani razvoj djece te podršku roditeljstvu za djecu u Hrvatskoj i svijetu.

U službi djece u Hrvatskoj i svijetu, uz zagovaranje, Maja Vučić aktivno je promovirala rano čitanje djeci, solidarnost prema djeci Etiopije, Ruande i Burkine Faso te djeci izbjeglicama i migrantima koji prolaze kroz Hrvatsku.

 

"Biti roditelj najljepši je i najodgovorniji posao na svijetu. No roditelji obavljaju odgovornu zadaću za cijelo društvo − oni u rukama drže ključ sretnijih novih generacija i stoga imaju pravo na našu pomoć.”

UNICEF

„Sretna sam što zajedno s UNICEF-om radim na tome da roditelji dobiju potrebne savjete i pomoć pri odgoju djece kako se ne bi osjećali usamljenima u svojoj odgovornoj zadaći."

Zlatan Stipišić Gibonni

Zlatan Stipišić Gibonni imenovan je prvim hrvatskim ambasadorom dobre volje za UNICEF 9. srpnja 2003. godine. U svojstvu UNICEF-ova ambasadora dobre volje za Hrvatsku Gibonni sudjeluje u promociji dječjih prava, posebice zaštite djece od nasilja i diskriminacije te u projektima prikupljanja donacija za UNICEF-ove projekte i kampanje poput „Stop nasilju među djecom“ i drugima.

UNICEF

„Ovo je najveća počast koju sam dobio kao umjetnik i čovjek. Želio bih kao UNICEF-ov ambasador doprinijeti stvaranju duha u kojem će ljudi brinuti o potrebama drugih i u isto vrijeme biti tolerantni prema različitima od sebe.”

 Slaven Bilić

Slaven Bilić imenovan je UNICEF-ovim ambasadorom dobre volje u veljači 2008. godine. Sudjelovao je u brojnim akcijama koje promiču prava djece, posebice prava djece u svijetu novih medija, te zaštitu djece od nasilja. U svojstvu UNICEF-ova ambasadora dobre volje promicao je i inicijativu Gradovi i općine prijatelji djece.

UNICEF