06 Prosinac 2023

U najbogatijim zemljama svijeta jedno od petero djece živi u riziku od siromaštva

Izvješće UNICEF-ovog ureda za istraživanja Innocenti Dječje siromaštvo usred bogatstva   (Report Card 18: Child Poverty in the Midst of Wealth) predstavlja usporedivu sliku siromaštva koje pogađa djecu u zemljama OECD-a (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj) i EU-a te analizira vladine politike potpore za obitelji s djecom. Izvješće otkriva…, Izdvojeni podaci za Hrvatsku, POREDAK ZEMALJA OECD-A I EU PREMA STOPI RIZIKA OD DJEČJEG SIROMAŠTVA Tablica rangira zemlje na temelju njihove stope (rizika od) siromaštva i njihovog uspjeha u smanjenju stope (rizika od) siromaštva djece u razdoblju prosperiteta. Ukupni rang temelji se na statističkom prosjeku tih dvaju pokazatelja. Hrvatska je sa prosječnom stopom rizika od…, Apel vladama i donositeljima odluka iz Izvješća, Razine dječjeg siromaštva uvelike ovise o učinkovitosti državnih mjera. Da bi vlade donosile odgovorne mjere i politike kojima možemo promijeniti situaciju na dobrobit sve, a posebno najugroženije djece, važno je da te mjere i politike budu utemeljene na podacima i potrebama. Isto tako važno je i pratiti uspješnost pojedinih mjera kako bismo ih…, Dodatak, Glavno mjerilo u Izvješću: relativno dohodovno siromaštvo (rizik od siromaštva) Na temelju najboljih dostupnih podataka, glavno mjerilo u ovom izvješću je relativno siromaštvo u dohotku – odnosno udio ljudi koji su ispod praga u odnosu na srednju vrijednost (medijan dohotka stanovništva. U ovom slučaju, korišteni prag je ekvivalizirani dohodak…
22 Ožujak 2021

EU Jamstvo za svako dijete: Prekidanje kruga nepovoljnog položaja najranjivije djece

logo, Faza III Jamstva za svako dijete - polazišne osnove:, Jedno od petero djece u Europskoj uniji u ovom trenutku živi u uvjetima u kojima ne mogu ostvariti svoj puni potencijal, a otežan im je i pristup osnovnim uslugama kao što su zdravstvena zaštita i obrazovanje te prilikama za sudjelovanje. Siromaštvo i socijalna isključenost u djetinjstvu mogu utjecati na djecu za čitav život te ugroziti njihovo…, Glavni rezultati Faze III Jamstva za svako dijete:, 1. Nacionalni akcijski planovi koji će se baviti problemima dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti razvijaju se na temelju sveobuhvatnih aktivnosti i politika te dubinske analize. Nacionalni akcijski planovi poslužit će kao model za provedbu Jamstva za svako dijete u drugim državama članicama EU-a. 2. Inovativni modeli usluga i intervencija…, EU Jamstvo za svako dijete u Hrvatskoj, Jamstvo za svako dijete - Centar za igru u Držimurcu Strelcu U Hrvatskoj je cilj posebnih intervencija u okviru Faze III Jamstva za svako dijete osigurati pristup integriranim, multidisciplinarnim, adekvatno podržanim i adekvatnim uslugama podrške u zajednici. To uključuje podršku obiteljima, usluge predškolskog odgoja i obrazovanja te usluge rane…, Pratite napredak EU Jamstva za svako dijete, Pročitajte priče i upoznajte djecu, obitelji i stručnjake, Integrirane usluge zaštite djece i podrške obiteljima ©UNICEF, 2022. „Informacije i stavovi sadržani u ovom članku pripadaju autorima i ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske unije. Niti institucije ni tijela Europske unije, niti bilo koja osoba koja djeluje u njihovo ime ne mogu se smatrati odgovornima za upotrebu informacija sadržanih…