10 Travanj 2021

Pravna perspektiva

Pravna perspektiva rodno uvjetovanog i seksualnog nasilja, Ova tema obrađuje pravnu perspektivu rodno uvjetovanog i seksualnog nasilja. Pogledajte video Anamarije Drožđan-Kranjčec, mag. iur., voditeljice pravnog tima u Ženskoj sobi, „Zakonska perspektiva rodno uvjetovanog nasilja i seksualnog nasilja (zakoni, protokoli i konvencije)“ i saznajte više!  Više o pravnoj perspektivi rodno uvjetovanog i…, Prava žrtava, Prava žrtava su objašnjena kroz temu naziva „Prava žrtava rodno uvjetovanog nasilja“ koju prate prezentacija i video s izlaganjem naziva „Prava žrtava kaznenih djela“. Izlaganje je kreirano na osnovu publikacija koje su dostupne na sljedećim poveznicama:   Drožđan-Kranjčec, A. (2019.). Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela.…, Prijava seksualnog nasilja, Treća tema u sklopu ovog modula obrađuje prijavu seksualnog nasilja i objašnjena je kroz istoimenu prezentaciju „Prijava seksualnog nasilja“ te prateći video. Izlaganje je kreirano na osnovu publikacija koje su dostupne na sljedećim poveznicama:   Drožđan-Kranjčec, A. (2020.)  Prijava seksualnog nasilja i prava u okviru kaznenog postupka. U:…, VRIJEME JE ZA VJEŽBU!, Prijava seksualnog nasilja: rad na slučaju Cilj: lakše razumijevanje postupka prijave seksualnog nasilja Zadatak:  Pročitajte zamišljeni primjer situacije seksualnog nasilja -> OVDJE .​ Od triju ponuđenih rješenja izaberite jedno koje smatrate ispravnim i obrazložite zašto ste izabrali to rješenje.​ Na kraju, pročitajte zaključak vježbe.​   Ova…, Ostali korisni materijali i poveznice, MEĐUNARODNI DOKUMENTI Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena – CEDAW, -> OVDJE Deklaracija o uklanjanju nasilja nad ženama -> OVDJE   Konvencija o pravima djeteta ->  OVDJE   Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (NN 18/97, 6/99, 14/02, 13/03, 9/05, 1/06, 2/10) -> OVDJE   Konvencija Vijeća Europe o…
09 Travanj 2021

Rodno uvjetovano nasilje i seksualno nasilje

Uvod u problematiku seksualnog nasilja, U prvom dijelu e-edukacije obrađuju se specifičnosti i definicije seksualnog nasilja.  Pogledajte video „Uvod u problematiku seksualnog nasilja: specifičnosti i definicije“ dr. sc. Maje Mamule, koordinatorice Ženske sobe.    Specifičnosti i definicije seksualnog nasilja objašnjene su kroz prezentaciju „Uvod u problematiku seksualnog nasilja“.…, Seksualno nasilje: oblici, pristanak i rasprostranjenost, Pogledajte video „Seksualno nasilje: oblici, pristanak i rasprostranjenost“, Kristine Mihaljević, mag.paed.soc., voditeljice preventivnih programa u Ženskoj sobi.     Oblici seksualnog nasilja, rasprostranjenost, kao i ključni elementi pristanka objašnjeni su kroz prezentaciju „Seksualno nasilje: oblici, pristanak i rasprostranjenost“. Pročitajte…, Predrasude o rodno uvjetovanom i seksualnom nasilju, Ključne predrasude o rodno uvjetovanom nasilju predstavljene su u istoimenom videu Kristine Mihaljević, mag.paed.soc., voditeljice preventivnih programa u Ženskoj sobi.   Pročitajte i prezentaciju o ključnim predrasudama o rodno uvjetovanom i seksualnom nasilju OVDJE . Naslovnica Pogledajte animirani video o predrasudama o seksualnom nasilju (…, VRIJEME JE ZA VJEŽBU! , Predrasude o rodno uvjetovanom nasilju Cilj: osvijestiti predrasude vezane uz seksualno nasilje i nasilje u obitelji Zadatak: Nabrojite i zapišite što više različitih predrasuda vezanih uz rodno uvjetovano nasilje (nasilje u obitelji i seksualno nasilje). Na primjer: Žena ne može biti silovana protiv svoje volje.   Nakon što ste zapisali…, Prijava seksualnog nasilja, Problematika (ne)prijavljivanja seksualnog nasilja objašnjena je u videu dr. sc. Maje Mamule, koordinatorice Ženske sobe.     Više o problematici (ne)prijavljivanja seksualnog nasilja možete pročitati u prezentaciji koju ćete naći OVDJE . Naslovnica Kliknite OVDJE i pogledajte kratki video „What were you wearing“ i saznajte kako predrasude utječu…, Ostali korisni materijali i poveznice, Ženska soba - WEB STRANICA  Sigurno mjesto -  WEB STRANICA dokumentarni film “Novo je da sam bila zlostavljana” - pogledajte ga  OVDJE Europska ženska mreža protiv seksualnog nasilja - WEB STRANICA , FACEBOOK STRANICA e-Edukacija je nastala u okviru projekta „Zaštita žena i djece, žrtava seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja tijekom pandemije…