14 Siječanj 2020

Smjernice za pravnu pomoć prilagođenu djeci

Većina djece u kontaktu sa zakonom iskustvo pravosudnog postupka u najboljem slučaju smatra zbunjujućim, a u najgorem slučaju izvorom straha, uznemirenosti i sekundarne viktimizacije. Često se događa da je djeci teško komunicirati s odraslima koji su uključeni u postupak, nemaju povjerenja u policiju i suce, nedostaju im osnovne informacije, razumijevanje procesa i procedura te su suočena s diskriminacijom zbog svoje dobi, roda i drugih značajki kao što je, primjerice, život i rad na ulici ili traženje azila. Regionalni ured UNICEF-a za Europu i središnju Aziju (UNICEF ECARO) proveo je 2015. godine istraživanje o pristupu djece pravosuđu (Jednake mogućnosti za pristup djece pravosuđu u srednjoj i istočnoj Europi te središnjoj Aziji, UNICEF, Ženeva, 2015.). Zahvaljujući tom istraživanju, zaključeno je da u regiji ne postoji dovoljno uputa za rad pravnih stručnjaka koji djeci pružaju podršku i pomoć u pristupanju pravosuđu. Zato su izrađene Smjernice za pravnu pomoć prilagođene djeci kao praktičan alat za podršku iskusnim, ali i tek diplomiranim pravnim stručnjacima u njihovu svakodnevnom radu na prvoj liniji obrane prava djece. Smjernice su namijenjene državnim i privatnim odvjetnicima, pomoćnicima odvjetnika i drugim pravnim stručnjacima koji djeci pružaju pravnu pomoć u građanskim, kaznenim, upravnim i restorativnim sudskim postupcima te koji zastupaju djecu u predmetima koje rješavaju nacionalna, regionalna i međunarodna tijela za praćenje ljudskih prava. Usmjerene su prvenstveno na stručnjake koji izravno zastupaju djecu, a ne odvjetnike koji zastupaju dijete u svojstvu neovisnog skrbnika ili „prijatelja” suda.