06 Prosinac 2023

U najbogatijim zemljama svijeta jedno od petero djece živi u riziku od siromaštva

Izvješće UNICEF-ovog ureda za istraživanja Innocenti Dječje siromaštvo usred bogatstva   (Report Card 18: Child Poverty in the Midst of Wealth) predstavlja usporedivu sliku siromaštva koje pogađa djecu u zemljama OECD-a (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj) i EU-a te analizira vladine politike potpore za obitelji s djecom. Izvješće otkriva…, Izdvojeni podaci za Hrvatsku, POREDAK ZEMALJA OECD-A I EU PREMA STOPI RIZIKA OD DJEČJEG SIROMAŠTVA Tablica rangira zemlje na temelju njihove stope (rizika od) siromaštva i njihovog uspjeha u smanjenju stope (rizika od) siromaštva djece u razdoblju prosperiteta. Ukupni rang temelji se na statističkom prosjeku tih dvaju pokazatelja. Hrvatska je sa prosječnom stopom rizika od…, Apel vladama i donositeljima odluka iz Izvješća, Razine dječjeg siromaštva uvelike ovise o učinkovitosti državnih mjera. Da bi vlade donosile odgovorne mjere i politike kojima možemo promijeniti situaciju na dobrobit sve, a posebno najugroženije djece, važno je da te mjere i politike budu utemeljene na podacima i potrebama. Isto tako važno je i pratiti uspješnost pojedinih mjera kako bismo ih…, Dodatak, Glavno mjerilo u Izvješću: relativno dohodovno siromaštvo (rizik od siromaštva) Na temelju najboljih dostupnih podataka, glavno mjerilo u ovom izvješću je relativno siromaštvo u dohotku – odnosno udio ljudi koji su ispod praga u odnosu na srednju vrijednost (medijan dohotka stanovništva. U ovom slučaju, korišteni prag je ekvivalizirani dohodak…