07 Lipanj 2024

Podrška djeci i obiteljima u migracijama u procesu zaštite i integracije u Hrvatskoj

Polazišne osnove, Rat u Ukrajini koji je započeo u veljači 2022. izazvao je jednu od najbrže rastućih humanitarnih kriza u Europi u novijoj povijesti. Velika većina pogođenog stanovništva su žene i djeca, kao i starije osobe i osobe s invaliditetom. Vlada Republike Hrvatske pružila je privremenu zaštitu ukrajinskim izbjeglicama, koja je prvotno trajala godinu dana…, child protection icon Zaštita i integracija djece, Djeca su smještena bez medicinske anamneze, osobnih dokumenata i dokumenata vezanih uz obrazovanje, iscrpljena su i često ne znaju gdje se nalaze. Osim toga, mnogi od njih napuštaju smještaj ubrzo nakon što završi usluga smještaja, zbog problema u sustavu prihvata i integracije (Deep Dive Analysis, UNICEF, 2021). Zato je važno dodatno razviti…, Obrazovanje Uključivanje u obrazovni sustav, Kontinuirano se bilježe poteškoće u uključivanju u obrazovni sustav, posebno za djecu srednjoškolske dobi. Problem je nepripremljenost obrazovnih institucija za rad s djecom iz migrantske populacije, nedovoljna angažiranost skrbnika, organizacija i podjela odgovornosti između skrbnika i pružatelja smještaja u vezi s upisom i prijevozom iz ustanove…, infant icon Rani razvoj djece, Rano djetinjstvo, koje obuhvaća razdoblje od rođenja do osme godine, ključno je za cjelokupni razvoj djeteta, uključujući fizički, kognitivni, socijalni i emocionalni rast. Međutim, pružatelji usluga često se suočavaju s nedostatkom resursa i stručnosti za rješavanje kulturne i jezične raznolikosti djece migranata te za učinkovito odgovaranje na…, monitoring icon Prikupljanje podataka, Problemi nedostatka centraliziranog prikupljanja podataka o djeci bez pratnje i odvojenoj djeci i dalje su prisutni. Iako postoje razmjene podataka između ministarstava i pružatelja usluga, informacije se razlikuju unutar i između sektora. Unapređenje u ovom području omogućilo bi bolji uvid u točan broj takve djece u zemlji, njihov smještaj,…, The objective, Djeca i obitelji u migracijama, uključujući izbjeglice iz Ukrajine u Hrvatskoj te djecu bez pratnje i odvojenu djecu, integrirani su u nacionalne sustave Hrvatske. Njihove potrebe se pravovremeno procjenjuju i zadovoljavaju kroz učinkovit pristup integriranoj i visokokvalitetnoj zaštiti, podršci za mentalno zdravlje i psihosocijalnu podršku,…, Željeni ishodi programa, Sva djeca, adolescenti i njihove obitelji u migracijama, imaju svoje potrebe pravovremeno procijenjene i zadovoljene kroz: pristup visokokvalitetnom skrbništvu, procjeni najboljeg interesa, upravljanju slučajevima te pružanju usluga obiteljima, uz nadzor i praćenje pristup integriranoj podršci za mentalno zdravlje i psihosocijalnu podršku  pristup…, Izravni korisnici, Očekuje se da će aktivnosti unutar programa u Hrvatskoj izravno dosegnuti više od: 6.900 djece izbjeglica i migranata koja će imati koristi od pravovremene podrške i usluga 700 djece bez pratnje i odvojene djece čijim će se slučajevima individualno upravljati te će imati pristup uslugama u zajednici 1.000 djece i skrbnika koji će imati pristup…, Partneri, Ministarstvo unutarnjih poslova, will support the implementation of program activities to strengthen the capacity of frontline workers in reception centers for families and children, including unaccompanied children and separated children seeking international protection., Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, will help ensure the implementation of programme activities as well as ensure the sustainability of all capacity-building interventions through the Social Welfare Academy and Croatian Institute for Social Work established in January 2023., Hrvatski zavod za socijalni rad, is responsible for the implementation of programme activities related to the improved access to high-quality guardianship (identification, appointment, and monitoring), best interest assessment, case management, provision of the family- and community-based services and monitoring., Pracvni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, is responsible for strengthening the capacities of professionals in the social welfare system on a child's best interest assessment and guardianship based on the analysis of legal framework of protection and guardianship of unaccompanied and separated children., Ministarstvo znanosti i obrazovanja, plays a crucial role in sharing information about the integration needs of schools and students in migration, including children from Ukraine. The learnings from the programme will inform the Ministry’s guidance for the integration of students in migration, including those from Ukraine when it comes to teaching, assessment, social integration, and…, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, will conduct a standardised assessment of the level of the Croatian language knowledge of students in migration as well as Ukrainian students enrolled in Croatian schools., Agencija za odgoj i obrazovanje, is a key partner in helping develop adapted curricula for Ukrainian students., Centar za pružanje usluga u zajendici Zagreb-Dugave, is responsible for the implementation of programme activities relating to improved family-based and community-based services, also ensuring key supplies, services and leisure time activities for unaccompanied and separated children., Društvo za psihološku pomoć i Hrabri telefon, are responsible for the implementation of programme activities relating to ensuring access to mental health and psychosocial support (MHPSS) services., Forum za slobodu odgoja, will provide support to schools and teachers to improve their teaching and assessment practices when there are curricular and language barriers., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, will be responsible for the development of e-learning programs for educators and other professionals. These programs will be designed to ensure the well-being of migrant children and provide them with the best opportunities for growth and learning across the educational system. The aim is to create a holistic approach to education that benefits…, RODA - Roditelji u akciji, will focus on improving access to information for parents/caregivers of young children from Ukraine and those in migration. Ovo nije prva takva suradnja SEM-a i UNICEF-a, u 2023. godini uspješno je proveden zajednički program "Podrška djeci izbjeglicama i migrantima u procesu integracije u zemljama EU" . ©UNICEF, 2024. “Informacije i stavovi…