16 Studeni 2023

Iskustva s programa Škole podrške

Ova publikacija nastala je u okviru programa „Škole podrške: učenje za otpornost, inkluziju i mentalno zdravlje u školama Sisačko-moslavačke županije“. Program se provodio u suradnji Foruma za slobodu odgoja i Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj s ciljem osnaživanja učitelja i učenika na području Sisačko-moslavačke županije. Cilj je izvješća prikazati rezultate analize ankete provedene na prigodnom uzorku sudionika programa Škole podrške: Osnaživanje školskih procesa koji doprinose mentalnom zdravlju zajednice nakon dvostruke krize. Program se provodio između 2021. i 2023. godine u 35 osnovnih i srednjih škola na području Sisačko-moslavačke županije. Radionice s učenicima bile su, uz stručno usavršavanje odgojnoobrazovnih djelatnika te izradu materijala za korištenje u nastavi, središnji dio programa. Radionice s učenicima mogle su se provoditi na samoj nastavi, na satu razrednika, kao međupredmetna tema ili izvannastavna aktivnost. Većina ispitanih odgojno-obrazovnih djelatnika provela je pet radionica u jednoj školskoj godini, a većina učenika sudjelovala je u njima. Ovo izvješće prikazuje kako učenici i odgojno-obrazovni djelatnici koji su sudjelovali u programu Škole podrške smatraju da program doprinosi jačanju njihovih socio-emocionalnih kompetencija. U anketnom upitniku sudjelovalo je 68 odgojno-obrazovnih djelatnika te 426 učenika osnovnih i srednjih škola, od sveukupno 190 odgojnoobrazovnih djelatnika i 8400 učenika koji su sudjelovali u programu. Sudionici programa Škole podrške smatraju da je ovaj program pozitivno utjecao na razvoj različitih socio-emocionalnih vještina kod učenika u osnovnim i srednjim školama, a istovremeno, odgojnoobrazovni djelatnici doživljavaju da im je ovaj program pomogao u nošenju s različitim emocionalnim izazovima u svakodnevnom radu. Rezultati analize anketnog upitnika predstavljeni u ovom izvješću prikazuju da odgojno-obrazovni djelatnici nakon sudjelovanja u programu Škole podrške procjenjuju da su ojačali vlastite kompetencije za poučavanje tema koje se tiču osobnog i socijalnog razvoja te mentalnog zdravlja djece i mladih, te da učenici smatraju da je program Škole podrške dao pozitivan doprinos boljem razrednom i školskom okruženju te općenitom osjećaju dobrobiti kod učenika.