12 Ožujak 2021

Kurikul za edukatore sveučilišnih nastavnika

Kurikul za edukatore sveučilišnih nastavnika „Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi“ nastao je u okviru programske suradnje Ureda UNICEF-a za Hrvatsku i Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  Cilj mu je biti potpora sveučilišnim nastavnicima kako bi na vlastitim visokoškolskim ustanovama bili predvodnici inkluzivnog obrazovanja. Uzimanje u obzir dobrobiti djece, njihovih razvojnih potreba, relevantnih obiteljskih i društvenih okolnosti u kojima rastu i razvijaju se, rodne i svake druge ravnopravnosti u odgojno-obrazovnom kontekstu obilježja su inkluzivnog obrazovanja kojem zajednički težimo na svim razinama obrazovnog sustava.  Kurikul je važan alat podrške daljnjoj profesionalizaciji odgojitelja djece rane i predškolske dobi jer odgovara na pitanje kako osigurati višu razinu uvažavanja prava djece u neposrednom radu sveučilišnih nastavnika, a istovremeno predstavlja okvir za kontinuirani profesionalni razvoj odgojitelja i nastavnika. U njemu sadržane radionice potiču na promišljanje o mogućnostima sveučilišnih nastavnika da svojim društvenim, znanstvenim, umjetničkim i nastavničkim djelovanjem afirmiraju inkluzivnu kulturu visokoškolskih ustanova i tako razvijaju kompetencije studenata za inkluzivnu odgojno-obrazovnu praksu. VAŽNA NAPOMENA: Ako ste zainteresirani za edukaciju o primjeni Kurikula, molimo kontaktirajte prof. dr. sc. Dejanu Bouillet, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na e-mail adresu dejana.bouillet@ufzg.hr.