Svjetski dan djece 2021.

Dan kada je usvojena Konvencija o pravima djeteta

Sara s loptom na senzornoj terapiji
Niko Goga/UNICEF