Svjetski dan djece 2020.

Poruka predstojnice Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Regine Castillo

Sara prima senzornu terapiju
Hegedić/UNICEF