Škole za Aziju

Djeca i mladi Hrvatske surađuju za djecu Bangladeša

djecak u vrticu pokazuje crtez cvijeca
UNICEF/UN046660/Kiron