Škole za Aziju

Djeca i mladi Hrvatske surađuju za djecu Bangladeša

UNICEF/UN046660/Kiron

Izazov

Posljednjih godina mnoge zemlje u Aziji bilježe ekonomski rast i uznapredovalu urbanizaciju. Unatoč tome, zabrinjava porast nejednakosti koja najteže pogađa upravo najranjiviju djecu Azije.

Južna Azija bilježi najveću stopu napuštanja škole u svijetu − svako četvrto dijete koje krene u osnovnu školu napusti je prije završetka zadnjeg razreda. 

Bangladeš je jedna od azijskih zemalja u kojoj djeca odrastaju s velikim nesigurnostima i malim mogućnostima za kvalitetno obrazovanje. Siromaštvo, dječji rad, dječji brakovi te odrastanje u bijegu od oružanih sukoba značajne su prepreke obrazovanju, ali i općoj dobrobiti djece. 

UNICEF

Rješenje

Nakon uspjeha programa Škole za Afriku UNICEF je 2012. godine pokrenuo inicijativu Škole za Aziju, kojoj je cilj prikupiti sredstva za obrazovanje najranjivije djece u 11 najsiromašnijih zemalja Azije. 

Do danas je, zahvaljujući ovoj inicijativi, više od četrdeset milijuna djece dobilo priliku ići u školu.

Od 2017. godine Ured UNICEF-a za Hrvatsku provodi edukativno-humanitarni program Škole za Aziju kroz koji su se hrvatski dječji vrtići, škole i centri za odgoj i obrazovanje pridružili stvaranju boljih životnih šansi za djecu Bangladeša.

U Hrvatskoj je do sada prikupljeno više od 70 000 kuna, a tim se sredstvima podržao rad UNICEF-a koji u Bangladešu provodi aktivnosti kako bi svako dijete dobilo priliku za obrazovanje i ispunjavanje svojih punih potencijala.

Pridružite se inicijativi Škole za Aziju i pomognite u stvaranju sretnijeg i sigurnijeg djetinjstva djece Bangladeša!

Prikupljena sredstava za donaciju možete uplatiti na žiro-račun HR9223600001501092532, poziv na broj 19619.

Za sva pitanja o programu Škole za Aziju obratite nam se na e-adresu skole_za_aziju@unicef.hr ili telefonom na broj 01/2442-660.

UNICEF
OŠ SUVAG, Zagreb
UNICEF
OŠ SUVAG, Zagreb