Škole za Afriku i Škole za Aziju

Djeca u Hrvatskoj stvaraju obrazovne prilike za vršnjake u Africi i Aziji

Dva dječaka u učionici, Madagaskar