Udomiteljstvo djece u Hrvatskoj, analiza stanja i prijedlog smjernica

Ovom publikacijom obuhvaćeni su važni podaci i istraživanja o udomiteljstvu djece u Hrvatskoj u proteklih desetak godina, a publikacija nudi analizu postojećeg stanja i smjernice za daljnje unapređenje udomiteljstva.

Obitelj
VKljajo/UNICEF

Istaknuto

Analiza stanja udomiteljstva djece u Republici Hrvatskoj utemeljena je na rezultatima znanstvenih istraživanja objavljenih u razdoblju od 2000. do 2007. godine, rezultatima istraživanja koje je za UNICEF provela agencija "Puls" 2007. godine, mišljenjima stručnjaka iskazanim u tematskim raspravama na četiri stručna skupa održana u organizaciji UNICEF-ova Ureda za Hrvatsku tijekom 2008. godine te podacima iz drugih izvora.

Analiza je pokazala da su udomitelji najčešće osobe ženskog spola, da se udomitelji počnu baviti udomiteljstvom najčešće u dobi od oko 42 godina, a da su jedan od najistaknutijih problema udomiteljstva financije. Također, istraživanje je pokazalo da su udomitelji u pravilu zadovoljni suradnjom s centrima za socijalnu skrb. Stručnjaci nisu zadovoljni neravnomjernom razvijenošću udomiteljstva po županijama, te nedovoljnim interesom za udomiteljstvo u nekim županijama. Ipak, ističu zadovoljstvo suradnjom s udomiteljima, standardima udomiteljskih obitelji i porastom broja i kvalitete skrbi u udomiteljskim obiteljima.

Djevojčica koja grli kip
Izdavač
UNICEF
Datum objave
Jezici
Hrvatski

Dokumenti dostupni za preuzimanje