Što nam djeca govore o udomiteljstvu

Istraživanje dječje perspektive udomiteljstva u Hrvatskoj s preporukama za unapređenje

Dijete i udomiteljica
VKljajo/UNICEF

Istaknuto

Istraživanje pod naslovom “Udomiteljstvo djece iz dječje perspektive” motivirano je saznanjima da u Hrvatskoj nemamo dovoljno informacija o tome što o udomiteljstvu djece, kao i drugim oblicima javne skrbi o djeci, misle sama djeca, kako doživljavaju taj oblik skrbi i kakva sve iskustva u njemu stječu, odnosno što iz njega nose. Sukladno nastojanjima da se to istraži, najširi okvir ovog istraživanja definiran je povezivanjem dvaju fenomena – dječje perspektive ili pogleda na sebe i vlastiti život te uvjeta u kojima žive, i udomiteljstva djece kakvo je poznato iz stručne perspektive. Razmatranjem tih fenomena, gradi se konceptualni okvir istraživanja. Cilj istraživanja je upoznavanje i razumijevanje udomiteljstva iz perspektive udomljenog djeteta i biološke djece udomitelja, te odraslih s ranijim iskustvom udomljavanja, dakle, upoznavanje i razumijevanje korisničke perspektive. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 40 djece i 10 odraslih osoba. 

Oblačići s porukama
Izdavač
UNICEF
Datum objave
Jezici
Hrvatski
ISBN
978-953-7702-17-5

Dokumenti dostupni za preuzimanje