Socijalno uključivanje djece Roma (RECI +), izvještaj za Hrvatsku

Izvještaj donosi sveobuhvatan pregled sadašnje situacije u kojoj žive pripadnici romske nacionalne manjine.

Dječak se smije
UNICEF

Istaknuto

Cilj izvještaja RECI+ za Hrvatsku jest pomoći nadležnim vlastima u osiguravanju neometane i ravnopravne dostupnosti kvalitetnih usluga odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu romskim obiteljima, te zalaganjem temeljenim na vjerodostojnim podacima potkrijepljenim istraživanjem. Evidentno je da postoji znatan nesklad između službenih podataka iz popisa stanovništva o broju Roma u Republici Hrvatskoj i neslužbenih procjena koje daju ugledne međunarodne organizacije. Nepovoljnu socijalno-ekonomsku situaciju Roma uvelike uzrokuju duboko uvriježeni društveni problemi vezani uz ekonomsko isključivanje i marginalizaciju, uz siromaštvo i visoku stopu nezaposlenosti, nisku naobrazbu, uz neadekvatne stambene uvjete i osiromašeno životno okruženje, slabe zdravstvene uvjete, kao i predrasude većinske populacije i diskriminaciju spram njih na širokoj osnovi. Ti negativni čimbenici, koji su međusobno povezani i imaju višestruke uzroke, stvaraju zatvoren krug društvenog zakinuća iz kojega većina obitelji hrvatskih Roma ne može izaći sama, bez značajne pomoći.

Naslovnica publikacije
Izdavač
UNICEF
Datum objave
Jezici
Hrvatski
ISBN
978-953-7149-18-5

Dokumenti dostupni za preuzimanje