Siromaštvo i dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj

Istraživanje o siromaštvu djece predškolske dobi za UNICEF je proveo tim stručnjaka sa Studijskog centra socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Djeca u siromaštvu
VKljajo/UNICEF

Istaknuto

Tema ove istraživačke studije jest siromaštvo u ranoj (predškolskoj) dobi. Sve je prihvaćenije stajalište da su posljedice siromaštva drugačije za djecu nego za odrasle te da utjecaji siromaštva u (najranijem) djetinjstvu mogu biti ne samo štetni po djecu, već i ireverzibilni. Siromaštvo tijekom djetinjstva može prouzročiti kognitivne, fizičke i druge negativne posljedice, a nepovoljna situacija siromašne djece odražava se i kasnije tijekom života, što pridonosi intergeneracijskom prenošenju siromaštva, tj. da se siromaštvo prenosi s roditelja na djecu. S obzirom na to da u Hrvatskoj ne postoje cjelovite studije o siromaštvu djece predškolske dobi, prvi je cilj ovog istraživanja bio utvrditi raširenost siromaštva među djecom predškolske dobi te procijeniti utjecaj gospodarske krize na njihov materijalni položaj. Autori su nastojali istražiti ne samo raširenost siromaštva općenito u populaciji predškolske djece u Hrvatskoj, već i analizirati ključne pokazatelje siromaštva i životne uvjete one predškolske djece koja su u dohodovno najnepovoljnijoj situaciji, a to su predškolska djeca iz obitelji koje primaju socijalnu pomoć.

Naslovnica publikacije
Autor
UNICEF
Datum objave publikacije
Jezici
Hrvatski

Preuzmite izvješće

(PDF, 5,52 MB)