Romska svakodnevnica u Hrvatskoj: prepreke i mogućnosti za promjenu

Studija u čijoj su pripremi sudjelovali UNICEF, UNHCR i UNDP prikazuje aspekte isključenosti Roma na obuhvatan način i analizira područja iz specijaliziranih polazišta svake agencije, zagovarajući integrirani pristup otklanjanju barijera za uključivanje.

Dječak se smije
UNICEF

Istaknuto

Položaj Roma već je duže vrijeme u središtu interesa Ujedinjenih naroda, ponajprije u Europi, s obzirom na to da su oni najveća europska manjina. Rabeći pristupe temeljene na društvenom razvoju i ljudskim pravima koji promiču pravo svake osobe na ostvarenje njenih talenata, sposobnost i aspiracija, agencije Ujedinjenih naroda na međunarodnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini nastoje pridonijeti otklanjanju nejednakosti, diskriminacije, socijalnog isključivanja i kršenja prava Roma. Unutar same romske zajednice, očekivano, najranjiviju skupinu čine djeca. Bez obzira na to što Konvencija o pravima djeteta, kao temeljni dokument u području zaštite dječjih prava, nalaže svakoj državi članici cjelovitu i sustavnu brigu za svu djecu i stvaranje uvjeta u kojem će svaka djevojčica i svaki dječak dobiti priliku za razvoj svojih mogućnosti, djeca romske nacionalne manjine najčešće odrastaju u nepovoljnom položaju, s vrlo limitiranom podrškom. Pripadnici romske nacionalne manjine često imaju pravno neregulirani status, te se bore sa siromaštvom, neobrazovanošću, nezaposlenošću, lošijim stambenim uvjetima a sve to često dovodi i do problema sa zdravljem i pristupom zdravstvenim uslugama.

Naslovnica publikacije
Autor
UNICEF
Datum objave publikacije
Jezici
Hrvatski
ISBN
978-953-7429-50-8

Preuzmite izvješće

(PDF, 966,00 KB)