„Uložila sam svu snagu u to da se situacija u Ukrajini ne odrazi jako na moju djecu.“

Briga o djeci u izbjeglištvu

Marina Knežević Barišić
Djevojčica se igra
Ilej/UNICEF
21 Veljača 2023