Slavimo 74. rođendan

Svijet bi bio hladno mjesto bez UNICEF-a

Marina Knežević Barišić
Mozaik programskih fotografija
UNICEF
11 Prosinac 2020

Nakon završetka 2. svjetskog rata, Europa je bila izmučena. Građani su živjeli teško, a milijuni djece trebali su pomoć kako bi preživjeli. Zato je 1946. na prvom zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda donesena jednoglasna odluka - osnovat će se UNICEF, posebna agencija kojoj će dobrobit djece svijeta biti najvažnija zadaća. Bilo je to 11. prosinca prije 70 godina.

U godinama nakon rata UNICEF je svaki dan hranio šest milijuna gladnih dječjih usta. Među njima je bila i Audrey Hepburn, ali i velik broj djece u našim krajevima. Tadašnja Jugoslavija bila jedna od zemalja koje su prve počele primati pomoć UNICEF-a. Naš 70. rođendan prilika je da prisjetimo i proslavimo sve što zajedno s našim donatorima, već sedam desetljeća radimo za djecu. 

Čaša mlijeka – za svako dijete

Malo je poznato da je UNICEF imao ključnu ulogu u razvoju modernog mljekarstva u Hrvatskoj i drugim državama tadašnje Jugoslavije. Izgrađene su mljekare u Zagrebu, Rijeci i Splitu, a kasnije i tvornice za proizvodnju mlijeka u prahu u Osijeku i Županji. UNICEF je osigurao najmodernije strojeve za proizvodnju pasteriziranog mlijeka i pomogao da se educiraju radnici. Trajno mlijeko moglo se jednostavno transportirati u sve krajeve zemlje kako bi se nahranila gladna dječja usta. Mlijeko se besplatno dijelilo u školama, a brojnoj djeci to je bio jedini obrok u danu. Mnogi se i danas sjećaju dvopeka, kolutova žutog sira, okusa gorkog ribljeg ulja, ali i prve čokolade! Sve je to bilo u UNICEF-ovim paketima pomoći.  

Pomoć za najranjiviju djecu

UNICEF je posebno brinuo o djeci koja su u ratu ostala bez roditelja, udomljenoj djeci i djeci iz socijalno ugroženih obitelji. Osigurali smo i sirovinu od koje su domaće tvornice izradile više od 200 000 pari dječjih cipela i gotovo 37 000 deka. Niz ustanova za slijepu i slabovidnu, gluhonijemu i djecu s različitim teškoćama dobilo je potrebnu opremu i nastavna sredstva, među njima i Zavod za gluhonijemu djecu u Zagrebu.

Obrazovanjem do bolje budućnosti za djecu

Briga za kvalitetno obrazovanje djece uvijek nam je bila važna. Upravo je UNICEF zaslužan za uvođenje tehničke kulture u škole. U svakoj školi opremljen je kabinet za tehnički odgoj, a u seoskim školama UNICEF je pokrenuo programe razvoja praktičnih znanja, vještina i radnih navika. Obnovljene su seoske škole, a pokrenut je i program školskih vrtova i uzgoja domaćih životinja. U Splitu, Karlovcu, Kninu i Varaždinu osnovani su centri za profesionalnu orijentaciju i osposobljavanje mladih. UNICEF je osigurao moderne strojeve i aparate što je omogućilo stručno osposobljavanje nezaposlenih mladih ljudi.

Zdravlje je najvažnije

Malariju danas smatramo egzotičnom bolesti, no nekada je ona u Hrvatskoj uzimala velik danak. Posebno su ugroženi bili dalmatinska obala i dolina Neretve, ali malarije je bilo i u Slavoniji. Zahvaljujući velikoj akciji, koju su zajedničkim snagama proveli Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF, malarija je u Hrvatskoj već dugo dio prošlosti. Isto je i s drugim teškim i opasnim bolestima poput bruceloze, trahoma i tuberkuloze koje su danas rijetkost ili ih uopće nema. 

Nakon 2. Svjetskog rata smrtnost djece u našim krajevima bila je iznimno visoka. 1950. u Hrvatskoj je umiralo 118 na 1000 rođene djece. To se moralo promijeniti. UNICEF je u suradnji s vlastima krenuo u program „Majka i dijete“. Kako bi naobrazba bila što kvalitetnija škole za primalje i medicinske sestre postale su četverogodišnje srednje škole za koju je UNICEF osigurao opremu. Osigurani su i oprema, lijekovi, doškolovanje kadrova u inozemstvu za 36 dispanzera za majke i djecu, desetke laboratorija, školskih ambulanti, a otvoreno je i 101 savjetovalište za žene i djecu.

Osnovani su i opremljeni posebni odjeli za brigu o prijevremeno rođenoj djeci, a zahvaljujući UNICEF-u otvoren je i Centar za majke i djecu, danas dječja bolnica u Klaićevoj.

UNICEF – prvi u samostalnoj Hrvatskoj

Ratne 1991. UNICEF je otvorio svoj Ured za krizne situacije. Bili smo prva međunarodna organizacija u Hrvatskoj i to i prije službenog priznanja naše zemlje.

Vremena za čekanje nije bilo, djeci i njihovim obiteljima trebala je hitna pomoć kroz osiguravanje lijekova, psihosocijalnu podršku, pomoć prognanicima i izbjeglicama, edukaciju o prevenciji stradanja od mina i eksplozivnih sredstava. 

Nakon završetka Domovinskog rata u našem su fokusu druge teme. Rodilišta prijatelji djece, Obrazovanje o dječjim pravima, podrška udomiteljstvu, podrška roditeljima u prvim godinama života djece i mnoge druge. Neke od najupečatljivijih akcija su bile Stop nasilju među djecom, Svako dijete treba obitelj ili Prve tri su najvažnije! Akcije i kampanje su pokretane s ciljem da se potrebe djeteta stave na prvo mjesto društva.

Prvi kad je najpotrebnije

Uz nove izazove, UNICEF nije zanemario svoju prvotnu zadaću – hitnu humanitarnu pomoć u kriznim situacijama. Zahvaljujući stalnim donatorima diljem svijeta, UNICEF je u stanju uputiti pomoć u bilo koji dio svijeta u roku od 24 sata. Kada neku zemlju pogodi potres, tsunami, uragan, ratni sukob ili poplava – mi smo tu za one najranjivije.

Pokazali smo to i nakon poplava koje su pogodile našu zemlju u svibnju 2014. godine, ali i u vrijeme velikog izbjegličko-migrantskog vala za vrijeme kojeg je kroz našu zemlju prošlo više od 650 tisuća ljudi. Zahvaljujući podršci naših donatora brzo smo mogli reagirati i kada je krenula pandemija koronavirusa. UNICEF je pokrenuo kampanju „Zajedno protiv koronavirusa“.

Cilj nam je bio pružiti podršku zdravstvenom i obrazovnom sustavu te osigurati zaštitu djece i obitelji. Već krajem ožujka, unatoč velikim izazovima u osiguravanju dovoljnih količina zaštitne opreme u cijelom svijetu, uspjeli smo u Hrvatsku dopremiti četiri tone profesionalne zaštitne opreme. Pandemija koronavirusa školske je aktivnosti preselila u online okruženje. Poseban je to izazov za obitelji s djecom koja nemaju informatičku opremu i pristup internetu za pohađanje škole na daljinu.

UNICEF je osigurao nabavu tableta i SIM kartica za ranjive skupine djece kako bi podržao njihovo školovanje u okolnostima pandemije koronavirusa.

UNICEF je osigurao i potrebnu informatičku opremu za nadogradnju CARNET-ova servera kako bi mogao prihvatiti povećani promet uslijed prebacivanja nastave u online okruženje. Uz to, UNICEF pruža podršku obrazovanju na daljinu kroz pripremu video predavanja o medijskoj pismenosti za službene platforme škole na daljinu.

Zagreb i okolica se uz pandemiju koronavirusa moraju nositi i s posljedicama potresa. Za  više od petsto Zagrepčana koji su privremeni dom pronašli u Studentskom domu „Cvjetno naselje“ kao i za socijalno ugrožene obitelji s područja Markuševca i Čučerja čiji su domovi značajno oštećeni u potresu, UNICEF je osigurao pakete higijenskih potrepština. Danas, UNICEF radi u 192 zemlje i zahvaljujući našim donatorima diljem svijeta, možemo osigurati pomoć u bilo kojem kutku svijeta unutar 24 sata.

Naše najpoznatije kampanje bile su „Stop nasilju među djecom“, „Svako dijete treba obitelj“ i „Prve tri su najvažnije“ te pomoć djeci u kriznim situacijama.

Zadaća UNICEF-a u Hrvatskoj je osigurati da djeca dobiju podršku koja im je potrebna za ispunjenje njihovog punog potencijala. Zato smo usredotočeni na podršku djeci s teškoćama u koje u kontinuitetu mnogo ulažemo, a trenutačno je u tijeku kampanja „Pretvorimo teškoće u mogućnosti“ čiji je cilj osigurati podršku djeci s teškoćama i pomoći osigurati dostupnost i kvalitetu terapijskih postupaka rane intervencije. 2019. osnovana je Banka humanog mlijeka, ustanova koja osigurava donirano majčino mlijeko prijevremeno rođenoj i teško bolesnoj djeci. Tu je i jedan od najdugovječnijih programa „Rodilište prijatelj djece“.Kontinuirano zagovaramo osiguravanje pristupa ranom odgoju i obrazovanju svakom djetetu u Hrvatskoj. Radimo i na smanjenju rizika od katastrofa, podržavamo razvoj kvalitetnog udomiteljstva te pružamo podršku roditeljima u odgoju i brizi za djecu kroz radionice Rastimo zajedno.

Mnogo radimo i s mladima na jačanju vještina medijske pismenosti. Tu je i jedini u potpunosti inkluzivan festival - Festival prava djece koji promiče jednake mogućnosti te stvaralaštvo djece, a svi su filmovi prilagođeni osobama s oštećenjem vida i sluha. Tu su odnedavna i platforma Za budućnost mladih kroz koje podržavamo razvoj vještina 21. stoljeća te potičemo mlade da budu aktivni članovi društva u kojemu odrastaju kao i platforma Pukotine koja mladima pruža psihološku i emotivnu podršku.

Kada je 1946. osnovan, nitko nije vjerovao da će 74 godine kasnije svijet i dalje trebati UNICEF. No i sada, u 21. stoljeću, milijuni djece trebaju našu pomoć. Mi smo njihov glas. Ako se ujedinimo u stvaranju svijeta u kojem će svakom djetetu biti zagarantirano zdravlje, obrazovanje, jednakost i zaštita, imamo priliku ispuniti ono što svijet duguje djeci. Samo zajedno možemo stvarati svijet dostojan djeteta. 

Saznajte više o najvažnijim rezultatima:

Brošura - Najvažnija postignuća UNICEF-a u Hrvatskoj

Članak - Rezultati za djecu u 2019.

Članak - Rezultati za djecu u 2018.