Unaprjeđenje kvalitete obrazovanja djece rane i predškolske dobi

Kaufland i UNICEF opremili inkluzivne kabinete na pet visokih učilišta

29 Studeni 2021
Fotografija s predstavljanja
Miljenko Hegedić/UNICEF
Na fotografiji: Patrick Rudat, Predsjednik Uprave Kaufland Hrvatska k.d., Regina M. castillo, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, prof. dr. sc. Siniša Opić, dekan Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Dejana Bouillet, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mag. prim. educ. Tomislav Paljak, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

Zagreb, 29. studenog 2021. – Danas je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predstavljen novo-opremljen inkluzivni kabinet u kojem će studenti usvajati suvremene inkluzivne metode za budući rad s djecom rane i predškolske dobi. Zahvaljujući donaciji od 350.000 kuna tvrtke Kaufland Hrvatska k.d. UNICEF je opremio 5 inkluzivnih kabineta na visokim učilištima u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Puli i Rijeci. Ovom su inicijativom Kaufland i UNICEF, u suradnji s viskom učilištima, podržali unaprjeđenje kvalitete odgoja i obrazovanja sve djece, a posebno djece s teškoćama u razvoju, djece s problemima u ponašanju i djece pripadnika romske nacionalne manjine. U inkluzivnim kabinetima godišnje će se educirati 1.500 odgojitelja i 1.500 učitelja razredne nastave, što predstavlja izniman doprinos za sve buduće generacije djece u Hrvatskoj.

U sklopu programa „Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi“ kojeg UNICEF provodi u suradnji s Učiteljskim fakultetom u Zagrebu i još 4 visoka učilišta, provedena je i Analiza inkluzivnosti studijskih programa. Analiza je, između ostaloga, pokazala da postojeće učionice u kojima se obrazuju odgojitelji i nastavnici ne podržavaju u potpunosti inovativne nastavne metode koje vode boljim obrazovnim ishodima, razvoju i integraciji djece s teškoćama u razvoju i drugih skupina djece suočene s raznim izazovima u uključivanju u obrazovanje. Stoga je UNICEF, zahvaljujući podršci tvrtke Kaufland Hrvatska k.d., opremio kabinete za inkluzivnu pedagogiju na Učiteljskim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu i Rijeci, Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu te Fakultetima za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

O važnosti inkluzivnog obrazovanja, Tomislav Paljak, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, je rekao: „Kvalitetno obrazovanje za svakog učenika preduvjet je ravnopravnom uključivanju u društvo i aktivnom sudjelovanju u europskom okružju u kojem živimo. Stoga ne može postojati uspješan odgojno-obrazovni sustav koji ne prepoznaje rješavanje pitanja inkluzivnog obrazovanja za sve. Kako bi kvalitetan inkluzivni odgoj i obrazovanje bio osiguran neophodne su brojne pretpostavke. Jedna od najvažnijih jest nastavnik. I zato Ministarstvo znanosti i obrazovanja podupire sve aktivnosti i inicijative u okviru programa „Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi.“

Inkluzivni kabineti sadrže didaktičku i pedagošku opremu i pomagala, osnovnu opremu za senzornu integraciju (kao što su taktilni zid, senzorni set za stimulaciju njuha i vidnih osjetila, set za disleksiju, senzorne lopte, taktilni diskovi i svijetleće led ploče), namještaj te softver za tehnologiju za potpomognutu komunikaciju (asistivnu tehnologiju) koji budućim odgojno-obrazovnim stručnjacima omogućavaju praktičnu nastavu i učenje inovativnih nastavnih metoda za rad s djecom i inkluzivno obrazovanje.

Inkluzivni kabinet
Miljenko Hegedić/UNICEF
Inkluzivni kabinet
Učiteljski fakultet u Zagrebu

„Visoko obrazovanje važno je društveno dobro i nezamjenjiv resurs koji, kada je temeljen na načelima izvrsnosti i visokih standarda kvalitete, bitno doprinosi odgajanju generacija koje će promovirati i živjeti inkluzivne vrijednosti. Opremanje kabineta za inkluzivnu i inovativnu pedagogiju važan je korak u širenju mogućnosti inkluzivnog iskustva učenja kao preduvjeta razvoja kompetencija naših studenata za inkluzivno obrazovanje“ izjavio je prof. dr. sc. Siniša Opić, dekan Učiteljskog fakulteta u Zagrebu i zahvalio se u osobno ime i u ime dekana svih uključenih fakulteta na suradnji i donaciji.

Osiguravši sredstva za opremanje pet kabineta na visokim učilištima, tvrtka Kaufland Hrvatska k.d. pokazala je kako suradnja javnog i korporativnog sektora može doprinijeti kvaliteti obrazovanja djece. Patrick Rudat, predsjednik Uprave tvrtke Kaufland Hrvatska k.d. pojasnio je razloge ulaganja u dobrobit sve djece: „Kaufland je svjestan svog velikog utjecaja na lokalne zajednice te su u fokusu našeg društveno odgovornog djelovanja uvijek dobrobit djece, zdravlje i okoliš. U okviru naše godišnje božićne donacije ove smo godine odlučili podržati UNICEF s donacijom od 350.000 kuna kako bismo osigurali potrebnu opremu za inkluzivne kabinete na pet fakulteta diljem zemlje. Na ovaj ćemo način uvelike pozitivno utjecati na buduće obrazovanje nastavnika i odgojitelja, stvarajući tako bolje sutra za djecu.“

„Sve budućnosti trebaju mogućnosti. Kako bi sva djeca, a posebno ona najranjivija, napredovala i jednog dana postala ravnopravni članovi društva zajedničkim snagama im moramo osigurati mogućnosti za obrazovanje. Samo kvalitetno educirani stručnjaci mogu osigurati da svako dijete dobije potrebnu podršku za razvoj i učenje, u podržavajućem okruženju. Ovo je ulaganje koje ima dugoročni značaj za sve buduće generacije. Veseli nas što je to prepoznao i naš dugogodišnji partner, Kaufland Hrvatska te im ovom prilikom zahvaljujem što su pomogli unaprijediti obrazovanje onih koji brinu o budućnosti naše djece.“ izjavila je Regina M. Castillo, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

---

O programu „Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi“

Opremanje inkluzivnih kabineta dio je šireg programa „Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi“  kojeg su pokrenuli Ured UNICEF-a za Hrvatsku i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji s visokim učilištima u Rijeci, Splitu, Osijeku i Puli. Kao dio suradnje UNICEF-a i pet fakulteta koji obrazuju buduće odgojitelje, napravljene su tri publikacije (Analiza inkluzivnosti studijskih programa za inicijalno obrazovanje odgojitelja djece rane i predškolske dobi, Kurikul za edukatore sveučilišnih nastavnika te  Priručnik za sveučilišne nastavnike: Inkluzivno obrazovanje odgojitelja djece rane i predškolske dobi), a 106 sveučilišnih nastavnika prošlo je edukaciju o ugrađivanju inkluzivne paradigme u vlastitu nastavničku praksu inicijalnog obrazovanja odgojitelja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Krajnji rezultati ovog programa su osiguravanje inkluzivnog okruženja i nastavnih materijala za implementaciju inkluzivnog inicijalnog obrazovanja odgojitelja na pet visokih učilišta te unaprijeđene kompetencije sveučilišnih nastavnika za implementaciju inkluzivnih strategija, metoda, tehnika i sadržaja u visokoškolskoj nastavi. Ti će rezultati dovesti do boljeg osposobljavanja studenata za primjenu učinkovitih strategija odgoja i obrazovanja u odnosu na svu djecu te osiguravanje akademskoga, socijalnoga i emocionalnoga učenja sve djece, posebno one iz marginaliziranih društvenih skupina. 

Kontakti za medije

Irena Deiuri Rešetar
Communication Associate

O UNICEF-u

UNICEF promiče prava i dobrobit djece u svemu što radimo. U suradnji s partnerima, radimo u nekima od najizazovnijih dijelova svijeta kako bismo pomogli najugroženijoj djeci na svijetu. U više od 190 država i teritorija radimo za svako dijete, s posebnim fokusom na najranjiviju djecu.

Pratite što radimo za djecu i mlade u Hrvatskoj na našem Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.