Svjetska zdravstvena organizacija: Dojenje i COVID-19 - znanstveni sažetak

Preporuke Svjetske zdravstvene organizacije

Majka koja doji
VKljajo/UNICEF

Istaknuto

Preporuka Svjetske zdravstvene organizacije je da majke kod kojih postoji sumnja na infekciju virusom COVID-19 ili kod kojih je infekcija već potvrđena treba ohrabriti da započnu sa dojenjem ili da dojenje nastave. Majkama je potrebno savjetovati da prednosti dojenja uveliko premašuju potencijalne rizike za prenošenje virusa. (4)

Majci i novorođenčetu treba omogućiti zajednički boravak tijekom cijelog dana i noći kako bi se omogućio kontakt koža-na-kožu, uključujući i tzv. klokansku njegu, posebno neposredno nakon poroda te tokom početka dojenja, bez obzira da li kod njih ili njihove novorođenčadi postoji sumnja na zarazu ili već potvrđena infekcija virusom COVID-19.

Naslovnica publikacije
Autor
Svjetska zdravstvena organizacija
Datum objave publikacije
Jezici
Hrvatski

Preuzmite izvješće

(PDF, 508,47 KB)