Rat u Ukrajini i skrb za izbjeglice

UNICEF-ov odgovor na potrebe vezane za prehranu – ključne poruke

Izbjegla majka s djetetom u Rumunjskoj
Holerga/UNICEF

Istaknuto

Sukob u Ukrajini pogađa djecu i žene, od kojih su milijuni sada u pokretu te im je potrebna zaštita prehrambenog statusa i zdravlja. Kao vodeća agencija za prehranu u hitnim stanjima, UNICEF će usko surađivati s vladama i partnerima kako bi se stvorile zone sigurne prehrane za djecu i žene u zemlji i u tranzitu.

U svim hitnim stanjima, najmlađa djeca imaju najveći rizik pojave pothranjenosti i umiranja. Dojenčad koja se ne doji posebno je ranjiva, jer nema uobičajenog okruženja i poremećen je pristup higijenskoj pripremi industrijskih mliječnih dojenačkih pripravaka (formula). To izaziva zabrinutost i u Ukrajini, gdje je broj dojene djece prije početka sukoba bio malen, zbog čega su mnoga djeca bila hranjena industrijskim mliječnim pripravkom hrane za dojenčad.

Majke u Ukrajini i one koje su u pokretu preko granice moraju imati pristup sigurnom okružju kako bi mogle hraniti svoju dojenčad i malu djecu. Majke koje doje trebaju potporu kako bi mogle nastaviti dojiti. Majke dojenčadi koja su djelomično ili potpuno ovisna o dojenačkoj formuli trebaju dobiti potrebnu potporu kako bi mogle hraniti svoju djecu što je moguće sigurnije u ovom okružju izvanrednog stanja.

Preuzmite cijeli dokument koji je preveo prim. prof. dr. sc. Milan Stanojević.

Izdavač
UNICEF
Datum objave
Jezici
Hrvatski

Dokumenti dostupni za preuzimanje