COVID-19: Globalne smjernice o ponovnom otvaranju ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

UNICEF, Svjetska banka i UNESCO

dječa i djevojčica u vrtiću
UNICEF/Ilej

Istaknuto

UNICEF, Svjetska banka i UNESCO izdali su smjernice za ponovno otvaranje ustanova za rani i predškolski odgoj I obrazovanje. Namijenjene su prvenstveno donositeljima odluka, ravnateljima i odgojiteljima kako bi pripremili svoje ustanove u okruženja koja su epidemiološki sigurna, a djeci pružaju mogućnosti za holistički rast i razvoj. Smjernice pružaju preporuke za pripremu prostora, način rada u ustanovama te izmjene u pedagoško-didaktkičkom radu s djecom, ali naglašavaju i potrebe za dodatnim zapošljavanjem te brigu o mentalnom zdravlju. Ponovno otvaranje ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje djeci može pružiti prijeko potrebnu emocionalnu potporu i mogućnosti učenja, a roditeljima koji se vraćaju na posao također nudi mogućnost pouzdane skrbi o djeci.

Izdavač
UNICEF, Svjetska banka i UNESCO
Datum objave
Jezici
Hrvatski

Dokumenti dostupni za preuzimanje