Edukacija "Virtualna rana intervencija"

Svrha ove online edukacije je jačanje kapaciteta stručnjaka za provedbu virtualne podrške u ranoj intervenciji

Dječak
VKljajo/UNICEF