ការវាយតម្លៃលើគម្រោងសាកល្បងផ្ទេរសាច់ប្រាក់សម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជា

ការអនុវត្តល្អនិងមេរៀនដែលទទួលបានពីគម្រោងសាកល្បង

Mothers and children sit at the longitudinal study health data collection site
UNICEF Cambodia/2018/Todd Brown

ចំណុចសំខាន់

ក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មនិងជនបទ (ក។ ក។ ជ) និងគម្រោងសាកល្បងកុមារនៃមូលនិធិកុមារអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNICEF) សម្រាប់គម្រោងស្ត្រីនិងកុមារដែលមានផ្ទៃពោះនៅកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 2013 ដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារក្រោមអាយុ 5 ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រ។ អ្នកបើកយន្តហោះដែលបានអនុវត្តនៅស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបមានបំណងលុបបំបាត់កង្វះហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រដើម្បីទទួលបានសេវានិងរបបអាហារដែលមានជីវជាតិនិងដើម្បីជំរុញតម្រូវការសុខភាពនិងអាហារបំប៉នជាមូលដ្ឋាន។ វាត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលដែលមានស្រាប់ (រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ) ដោយគ្មានការបង្កើតអង្គភាពអនុវត្តខាងក្រៅណាមួយដើម្បីសាកល្បងលទ្ធភាពនៃការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាល។

អ្នកទទួលផលគោលដៅត្រូវបានផ្តល់ជូននូវការផ្ទេរសាច់ប្រាក់រួមជាមួយនឹងវគ្គអប់រំស្តីពីសុខភាពមាតាសុខភាពកុមារនិងអាហារូបត្ថម្ភរៀងរាល់ពីរខែម្ដង។ ស្ត្រីនិងកុមារដែលមានសិទ្ធិទទួលបានសិទ្ធិទទួលបានការផ្ទេរប្រាក់ជាមូលដ្ឋានចំនួន 51 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌទៅលើការចុះឈ្មោះចូលរៀនរួមជាមួយនឹងការផ្ទេរប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់ចំនួនអតិបរមា 90 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។ ការទូទាត់ប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការបំពេញលក្ខខណ្ឌទាក់ទងនឹងអាកប្បកិរិយាស្វែងរកសុខភាពដូចជាការពិនិត្យមុនសម្រាលការផ្តល់សា្ថប័ននិងការត្រួតពិនិត្យក្រោយពេលសម្រាលកូនការចូលរួមក្នុងវគ្គពិនិត្យតាមដានកំណើនការទទួលបានវ៉ាក់សាំងដែលបានណែនាំសម្រាប់កុមារអាយុក្រោម 5 ឆ្នាំនិងការចូលរួមក្នុងសុខភាពនិងអាហារបំប៉ន។ វគ្គអប់រំ។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃគំរោងចាប់ពីខែឧសភាឆ្នាំ 2016 ដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2017 អ្នកទទួលបានសរុបចំនួន 1.298 នាក់ទទួលបានការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ដែលរួមមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះចំនួន 59 នាក់និងកុមារចំនួន 1.23 នាក់។ មានកូនជាមធ្យមពី 1,1 ទៅ 1,2 នាក់ក្នុងមួយគ្រួសារដែលចូលរួមក្នុងការសាកល្បងហើយការគ្របដណ្តប់គឺប្រហែលពាក់កណ្តាលនៃគ្រួសារក្រីក្រសរុបនៅក្នុងស្រុក។

CARD Cover
អ្នក​និពន្ធ
Ashish Mukherjee, Kriti Gupta, Dr. Chey Tech
កាលបរិច្ឆេទផ្សព្វផ្សាយ
ភាសា
ភាសាអង់គ្លេស

ទាញយករបាយការណ៍

(PDF, 2,08 MB) (PDF, 3,40 MB) (PDF, 373,35 KB) (PDF, 569,55 KB) (PDF, 2,41 MB) (PDF, 2,37 MB)