26 មិថុនា 2019

២០៣០ មិនមែនជារឿងនិទាន

សៀវភៅ "២០៣០ មិនមែនជារឿងនិទាន" គឺជាសៀវភៅរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតផ្តោតលើការណែនាំដល់កុមារតូចៗនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំង៧ ។ នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៥ មេដឹកនាំពិភពលោកបានជួបជុំគ្នានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅញូវយ៉កដើម្បីអនុម័តរបៀបវារៈ ឆ្នាំ ២០៣០ សម្រាប់គោលដៅរអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។ គោលដៅសកលគឺមានលក្ខណៈជាសកលហើយត្រូវបានអំពាវនាវឱ្យធ្វើសកម្មភាពដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច វឌ្ឍនភាពសង្គម និងនិរន្តរភាពបរិស្ថានទូទាំងពិភពលោក។ សេដ្ឋវិទូ អ្នកនយោបាយ មេដឹកនាំសាសនា អ្នកឯកទេសខាងអភិវឌ្ឍន៍ និងអ្នកល្បីល្បាញ បានសាទរចំពោះគោលដៅពិភពលោកទាំង១៧ ដែលជាឱកាសពិតប្រាកដមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់បំផុតដែលប្រឈមនឹងមនុស្ស និងភពផែនដី។ ការសន្យាជាសកលនៃគោលដៅសកល "កុំឱ្យនរណាម្នាក់នៅពីក្រោយ" មានន័យថាសហគមន៍សកលលោកត្រូវតែរួបរួមគ្នាក្នុងការចក្ខុវិស័យសមូហភាពដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពិភពលោករបស់យើង។ ប្រសិនបើគោលដៅសកលពិតជាមានផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សគ្រប់រូបនៅលើភពផែនដី នោះរបៀបវារៈគួរតែត្រូវបានយល់ដោយមនុស្សគ្រប់គ្នា។ ឯកសារផ្លូវការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ មានរយៈពេលវែង ហើយពោពេញដោយពាក្យបច្ចេកទេស ដូច្នេះគោលបំណងនៃសៀវភៅនេះគឺដើម្បីណែនាំពីគោលដៅសកលទៅក្មេងតូចថ្នាក់មត្តេយ្យតាមរយៈសៀវភៅរូបថតដែលមានចម្រុះពណ៌ជាមួយនឹងការពន្យល់សាមញ្ញ ៗ អំពីគោលដៅនីមួយៗ។ ការយល់ដឹងអំពីគោលដៅសកលគឺជាជំហានដំបូងក្នុងការប្រើប្រាស់របៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍ក្រោយឆ្នាំ ២០១៥ ដែលជាវេទិកាតស៊ូមតិដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរពិតប្រាកដនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើង។ ការណែនាំក្មេងតូចនូវគោលដៅសកលនៅពេលពួកគេនៅវ័យក្មេង អនុញ្ញាតឱ្យពួកគេយល់ពីការសន្យាដែលបានធ្វើឡើងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង និងរបៀបវារៈដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេបានផ្តល់សច្ចាប័ន។ នៅពេលនោះមានតែពួកគេប៉ុណ្ណោះដែលអាចឱ្យអ្នកតំណាងនយោបាយទទួលខុសត្រូវ និងទាមទារសកម្មភាពដើម្បីសម្រេចចក្ខុវិស័យសមូហភាពសម្រាប់អនាគត និងយុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។