02 មិថុនា 2021

“តោះ ឆាតលេង ហេស៎” យុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ការល្បួងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

ការជួបជាមួយមនុស្សថ្មីៗនៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ គឺជារឿងរំភើប ប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រាកដថាមិត្តភាពទាំងនោះ គឺជាទំនាក់ទំនងដ៏សមរម្យ និងត្រឹមត្រូវ។ ការបិទខ្ទប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ មានន័យថាមនុស្សជាច្រើន ជាពិសេស​ កុមារ កំពុងចំណាយពេលយ៉ាងច្រើន​ជាងពេលណាៗទាំងអស់​ នៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញ ដើម្បីទាក់ទងជាមួយ​មនុស្ស​នៅក្នុងជីវិត​ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។ ពិភពអនឡាញ​ជួយកុមារ​…, ភាគទី ១៖ មនុស្សបោកប្រាស់, ភាគទី ១៖ មនុស្សបោកប្រាស់, ភាគទី ២៖ ហ៊ានប្រឈមនឹងការពិត, គ្រូភ្លេងរបស់ ធីតា កំពុងក្លាយទៅជាបញ្ហាមួយយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដោយសារនាងមិនឆ្លើយតបចំពោះសារ និងការទាមទាររបស់គាត់។ តើមានរឿងអ្វីកើតឡើង? ភាគទី ២៖ ហ៊ានប្រឈមនឹងការពិត, ភាគទី ៣៖ ល្អពេកហើយ មិនគួរឱ្យជឿទេ, បញ្ញាអាចមានឱកាសល្អមួយ ប៉ុន្តែមានអ្វីមួយអំពីឱកាសនោះដែលហាក់ដូចជាមិនត្រឹមត្រូវសោះ។ តើបញ្ញានឹងសម្រេចចិត្តយ៉ាងណា? ភាគទី ៣៖ ល្អពេកហើយ មិនគួរឱ្យជឿទេ, ភាគទី ៤៖ លង់ស្រឡាញ់, មិត្តប្រុសតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់សុជាតា ចង់ជួបគ្នាដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូង ប៉ុន្តែមិត្តភក្តិរបស់នាងគិតថា នោះមិនមែនជាគំនិតល្អឡើយ។ តើសុជាតានឹងជំទាស់ ឬគាំទ្រគំនិតមិត្តរបស់នាង? ភាគទី ៤៖ លង់ស្រឡាញ់
20 មីនា 2019

ទិវាសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណេត៖ យូនីសេហ្វ អំពាវនាវឱ្យមានសកម្មភាពរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការរករឿងឈ្លោះ និងបៀតបៀនលើយុវជនកម្ពុជា ៨៥,៧ ភាគរយ ដែលកំពុងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេត

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៩៖ នៅថ្ងៃនេះ​ យូនីសេហ្វ បានប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយអំពើហិង្សា ការរករឿងឈ្លោះ និងការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណេត ចំពោះយុវជន ៨៥,៧ ភាគរយ ដែលមាន អាយុចាប់ពី១៥ ទៅ ២៥ឆ្នាំ ដែលកំពុងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេតនៅកម្ពុជា និងបានអំពាវនាវឱ្យមានសកម្មភាពរួមគ្នា ដើម្បីឆ្លើយតប និងទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើកុមារ…