Майка и татко отглеждат дете с помощта на новото приложение на УНИЦЕФ "Беббо"
Деца са се струпали зад оградата на училищно игрище. Всички са усмихнати и гледат към камерата.