Muhammed is smiling and playing with the camera
Деца са се струпали зад оградата на училищно игрище. Всички са усмихнати и гледат към камерата.