Refugee and migrant children

A road map for protection of unaccompanied children

Момичета бежанци и мигранти
Caritas Sofia/2017

Highlights

Големият брой непридружени деца, които пристигат в Европа през последните години, създава огромен натиск за европейските държави въпреки стабилните стандарти. Много от тези деца са преживели насилие, сексуална експлоатация, изнасилване, трафик, насилствен брак и/или силен емоционален или психологически натиск не само по време на пътуването си, но и в Европа.
 
Случаите на задържане на деца нарастват, мащабната институционална грижа се използва прекомерно и възможностите за събиране на семействата са ограничени. Често се предприемат мерки, без да са взети предвид висшите интереси на детето и въздействието им върху неговото благосъстояние. Децата мигранти и бежанци са много далеч от това да бъдат третирани по същия начин - като децата граждани на съответните държави, което води до още повече заклеймяване и маргинализиране.
 
Европа може да превърне тази трудна ситуация във възможност за справяне с разпокъсания и често причиняващ вреда подход към нуждите на децата, който ще има тежки дългосрочни последици както за тях, така и за европейските общества като цяло. Алтернативната възможност за Европа е да създаде по-силни системи, които ще защитават децата по-добре и ще дадат добър пример за останалите държави.

Пътна карта за закрила на децата бежанци и мигранти
Author(s)
UNICEF
Publication date
Languages
Bulgarian, English