Mитове и погрешни схващания относно Kонвенцията за правата на детето

Брошура

Деца са обградили маса в кръг и са събрали ръцете си в центъра. Всички са усмихнати.
UNICEF United Kingdom

За

Този материал е адаптирана версия на брошура, разработена от екипа на УНИЦЕФ в Обединеното кралство, която описва някои от най-разпространените митове и погрешни схващания, свързани с правата на децата.[1]

Като международен правен документ Конвенцията за правата на детето (Конвенцията или КПД) понякога може да изглежда сложна и трудна за тълкуване в практиката. Това може да доведе до недоразумения относно това какво означава всяко право и как Конвенцията се прилага в реалния свят.

Въпреки че искаме Конвенцията да бъде достъпна за всички, важно е да не я опростяваме прекалено. Целта на тази брошура е да задълбочи разбирането ви за Конвенцията чрез изясняване на общи погрешни схващания, които могат да възникнат.

[1] Брошурата е разработена в резултат на работата на екипа на УНИЦЕФ в Обединеното кралство с учители, родители и училищни общности във връзка с Rights Respecting Schools Award – награда за училища, спазващи правата на децата.

 

Корица на брошурта "Митове и погрешни схващания за Конвенцията за правата на детето"