Mитове и погрешни схващания относно Kонвенцията за правата на детето

Брошура

Деца са обградили маса в кръг и са събрали ръцете си в центъра. Всички са усмихнати.
UNICEF United Kingdom

Акценти

Този материал е адаптирана версия на брошура, разработена от екипа на УНИЦЕФ в Обединеното кралство, която описва някои от най-разпространените митове и погрешни схващания, свързани с правата на децата.[1]

Като международен правен документ Конвенцията за правата на детето (Конвенцията или КПД) понякога може да изглежда сложна и трудна за тълкуване в практиката. Това може да доведе до недоразумения относно това какво означава всяко право и как Конвенцията се прилага в реалния свят.

Въпреки че искаме Конвенцията да бъде достъпна за всички, важно е да не я опростяваме прекалено. Целта на тази брошура е да задълбочи разбирането ви за Конвенцията чрез изясняване на общи погрешни схващания, които могат да възникнат.

РАЗПРОСТРАНЕНИ ПОГРЕШНИ СХВАЩАНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В КОНВЕНЦИЯТА

1. Децата имат право да бъдат обичани.

2. Децата имат право да бъдат щастливи.

3. Децата имат право да имат приятели.

4. Децата имат право на играчки.

5. Децата имат право да допускат грешки.

6. Правата са свързани със задължения.

7. Някои права са по-важни от други.

8. Конвенцията е полезен инструмент за контрол на поведението на децата в училище.

9. Конвенцията указва на децата как да се държат с други деца.

10. Конвенцията е документ на УНИЦЕФ.

11. Когато детето навърши 18 години, вече има нови човешки права, които са само за възрастни.

12. Конвенцията е остаряла.

13. Конвенцията не е част от законодателството на страната, така че няма правна сила.


[1] Брошурата е разработена в резултат на работата на екипа на УНИЦЕФ в Обединеното кралство с учители, родители и училищни общности във връзка с Rights Respecting Schools Award – награда за училища, спазващи правата на децата.

Корица на брошурта "Митове и погрешни схващания за Конвенцията за правата на детето"
BGR-CRC30-brochure-bg-jpg

Download the document

(PDF, 634,22 KB)