COVID-19 и насилието над жени

Какво може да направи здравната система

Как да запазите психичното здраве на вашето семейство по време на епидемията от COVID-19
UNICEF/2020

За

Насилието над жени остава основна глобална заплаха за общественото и женското здраве по време на извънредни ситуации. 


:: Насилието над жени е често срещано, а насилието от интимен партньор е най-често срещанатанегова форма.

:: Всяка трета жена в света е преживявала физическо и/или сексуално насилие от страна наинтимен партньор или сексуално насилие от страна на друг извършител. В повечето случаистава въпрос за насилие от страна на интимен партньор.

:: Съществува тенденция насилието над жени да се увеличава по време на извънредни ситуации,включително епидемии. Особено уязвими са жените, които са разселени, бежанки или живеят врайони, засегнати от конфликти. Значителен е и ефектът от насилието върху здравето на женитеи техните деца.

Вижте как COVID-19 може да увеличи риска от домашно насилие и как здравните системи могат да подкрепят жертвите. 

В документа ще намерите още и съвети за справяне със стреса у дома и ще получите отговори на въпроса какви действия да предприемете, ако вие или членове на вашето семейство сте подложени на насилие.